Nowości w dziale Prezentacje multimedialne

24.09.2014


W naszym dziale "Prenetacje multimedialne"  m.in. prezentacja Biblioteki szkolnej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Radomiu (autorka: Danuta Majkusiak)

Do pobrania 

XVII Ogólnopolski Konkurs Poetycki Młodych „Nadchodzące pokolenie”

23.09.2014


Konkurs, organizowany przez Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków I LO w Bytomiu „Smoleniacy”,  przeznaczony jest dla młodych poetów: uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów do 25 roku życia.

Termin nadsyłania prac upływa 24.10. 2014 r. 

Więcej

Bezpłatne kursy e-learningowe na platformie Moodle

20.09.2014


Biblioteka Pedagogiczna w Ciechanowie zaprasza na kursy e-learningowe nauczycieli, bibliotekarzy oraz studentów chcących udoskonalić umiejętności z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnej, nabyć bądź poszerzyć wiedzę z zakresu bibliotekoznawstwa, coachingu i tutoringu szkolnego.

Więcej

Czy tzw. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa stanie się naprawdę Narodowy?

19.09.2014


Od miesięcy zwracamy uwagę na wstydliwy problem pominięcia bibliotek szkolnych (a więc także uczniów) w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa. Argumenty i publikacje na ten temat są m.in. na stronie programczytelnictwa.pl  Sprwa była głośna na portalach społecznościowych. Czyżby coś w Nardowym Programie Rozwoju Czytelnictwa miało się zmienić?

 

Więcej

Zapraszamy na konferencję poświęconą Oskarowi Kolbergowi

19.09.2014


Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach i Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach zapraszają na konferencję "Kultura i tradycja w kształtowaniu postaw na przykładzie twórczości Oskara Kolberga".

Odbędzie się 8 października w Skierniewicach.

Więcej

Koniec dzienników dla zajęć prowadzonych w ramach tzw. godzin karcianych?

19.09.2014


 

MEN zamierza znieść obowiązek zakładania osobnych dzienników dla zajęć prowadzonych w ramach art. 42 ust. 2 pkt 2 KN, czyli tzw. godzin karcianych.

Więcej

Numizmatyka to szlachetna pasja - konferencja informacyjno-szkoleniowa

18.09.2014


Konferencja odbędzie się 27 października 2014 r. w Centrum Zielna w Warszawie. 

Szczegóły

Uwaga: osoby spoza Warszawy, które chcą wziąć udział w konferencji, proszone są o kontakt: filatelista@op.pl

Jak zachęcać do czytania? - ogólnopolski konkurs

17.09.2014


Uwaga: na prośbę osób zainresowanych konkursem termin przesyłania prac został dla wszystkich wydłuzony do 30 października 2014 r.

Więcej

Ankieta dla nauczycieli bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych

15.09.2014


Serwis Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna SBP rozpoczyna przygotowania do utworzenia ogólnopolskiej sieci współpracy i  samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych.

Prosimy o wypełnienie ankiety diagnozującej potrzeby nauczycieli bibliotekarzy

Zaproszenie na konferencję metodyczną w Krakowie

15.09.2014


 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie zaprasza małopolskich nauczycieli bibliotekarzyna konferencję metodyczną, która odbędzie się dn. 24 września 2014 

Szczegóły

XVI Krajowa Konferencja Dyrektorów

10.09.2014


22-23.10.2014 r. Warszawa, hotel Gromada Okęcie

Zapraszamy serdecznie do udziału w XVI Krajowej Konferencji Dyrektorów Szkół i Przedszkoli.

Informacja od organizatora:

Od ćwierć wieku oświata polska ulega ciągłym zmianom wynikającym zarówno z reform systemowych i strukturalnych, jak również mniej kontrolowalnych, ale nie mniej istotnych przemian cywilizacyjnych wynikających z globalizacji i rewolucji technologicznej. Czasopismo „Dyrektor Szkoły”, jako reprezentant środowiska kadry kierowniczej oświaty pełni istotną rolę integrującą menedżerów oświaty, liderów, edukatorów wokół najistotniejszych problemów i zadań.

Tradycyjnym miejscem spotkań, debat i powstawania pomysłów stała się Krajowa Konferencja Dyrektorów Szkół, na której corocznie spotyka się kilkuset przedstawicieli kadry kierowniczej oświaty chłonnych informacji i nowej wiedzy, dyskusji z przedstawicielami władzy, organów prowadzących i nadzoru, korzystania z doświadczeń innych oraz poznawania nowych idei i rozwiązań.

W programie wydarzenia m.in.:

  • Nowe projekty MEN oraz zmiany prawno-organizacyjne w roku szkolnym 2014/2015;
  • Finansowanie publiczne oświaty publicznej i niepublicznej;
  • Nadzór pedagogiczny w placówkach oświatowych;
  • Wellness w pracy dyrektora szkoły…

I wiele innych!

Zapoznaj się z programem wydarzenia

Zgłoś swój udział

 

www.konferencja.DYREKTORSZKOLY.pl/KKDS

Kongres Edukacja i Rozwój

10.09.2014


Zapraszamy serdecznie do udziału w Kongresie Edukacja i Rozwój, który odbędzie się 22-23 października 2014 r. w Warszawie, hotel Gromada Okęcie.

Informacja od organizatora:

Kongres Edukacja i Rozwój jest spotkaniem branżowym, koncentrującym się na najważniejszych zagadnieniach związanych z tworzeniem warunków do wszechstronnego rozwoju i edukacji jednostek i społeczeństwa.

Celem Kongresu Edukacja i Rozwój jest integracja środowisk edukacyjnych wokół najważniejszych zadań stojących przed systemem oświaty, szkolnictwa wyższego oraz szkolnictwa ustawicznego i zawodowego na najbliższe lata oraz  podnoszenia wiedzy i doskonalenie własnych kompetencji edukacyjnych i organizacyjnych.

W programie wydarzenia m.in.:

  • Projekty edukacyjne w oświacie;
  • Forum Dobrych Praktyk Oświatowych;
  • Sesja szkolnictwa zawodowego;
  • Nowoczesne technologie jako wsparcie pracy placówki oświatowej.

I wiele innych!

Zapoznaj się z programem wydarzenia

Zgłoś swój udział

 

www.KONGRES-EDUKACJA.pl

XXXI Międzynarodowy Konkurs Twórczości Literackiej Dzieci i Młodzieży im. Wandy Chotomskiej

10.09.2014


Zaproszenie (dla uzdolnionych literacko uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych) do udziału w wyjątkowym konkursie literackim, organizowanym po raz XXXI przez słupskie Gimnazjum nr 2 im. ks. Jana Twardowskiego. 

Więcej