Pełzająca degradacja bibliotek pedagogicznych?

08.08.2015


  

Na początku sierpnia opublikowano projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie zasad działania bibliotek pedagogicznych. MEN chce odebrać bibliotekom pedagogicznym dwa ważne zadania:

Więcej

Program Książki naszych marzeń. Dziwna szarża katowickiego dodatku „Gazety Wyborczej” na biblioteki szkolne

23.07.2015


Magdalena Warchala z katowickiego dodatku do „Gazety Wyborczej” zajęła się sprawą udziału szkół podstawowych w programie „Książki naszych marzeń” i napisała artykuł pt.: Ministerstwo edukacji chciało dać pieniądze szkolnym bibliotekom. Reakcja: "Niech się bujają, łaskawcy!", sugerując  tym samym, że szkoły powszechnie odrzuciły możliwość dofinansowania zakupu książek z budżetu państwa.

Trzeba rozmawiać o bibliotekach szkolnych, o programie „Książki naszych marzeń”, ale rzeczowo i na argumenty. 

Więcej

Aż czy tylko? Ok. 80% szkół podstawowych złożyło wniosek o dofinansowanie zakupu książek w ramach programu Książki naszych marzeń

20.07.2015


Jak informuje MEN,  prawie 10 tys. szkół podstawowych dołączyło do programu „Książki naszych marzeń”, który umożliwia pozyskanie – w zależności od wielkości szkoły - od 1000 do 2170 zł (plus 20% wkładu własnego samorządu) na zakup książek.

To pierwszy taki program adresowany do bibliotek szkolnych.
Według danych SIO szkół podstawowych jest ok. 12,4 tys. Czyli mniej więcej co piata szkoła podstawowa nie zdecydowała się na aplikowanie do programu. Jakie mogą być powody?

Więcej

Aktualizacja działu ebooki!

02.07.2015


Zapraszamy do zaktualizowanego działu ebooki. W nim najobszerniejszy wykaz źródeł informacji o ebookach i stron, z których można je pobrać.

Podwójny numer Wszystko dla Szkoły

01.07.2015


Zapraszamy do obejrzenia zawartości podwójnego numeru "Wszystko dla Szkoły" na nowej stronie miesięcznika.

W numerze m.in.:

Całość można zamówić w sklepie PlanszeDydaktyczne.pl

Pierwsze uwagi do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa (2016-2020)

27.06.2015


Co prawda są wakacje, ale 23 lipca mija termin skladania uwag w ramach publicznych konsultacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2016-2020. 
Swoje uwagi zgłosiła redakcja Bibliotek Szkolnych Online
Każdy może zgłosić swoje.
 
Przypominamy, że w projekcie NPRCz jednym z trzech prioryteów jest Zakup nowości wydawniczych oraz modernizacja bibliotek szkolnych i pedagogicznych.
 
Więcej o NPRCz i trybie publicznych konsultacji
 

26.06.2015


 

Według Słownika języka polskiego PWN: "odpoczynek to czas poświęcony na pozbywanie się zmęczenia, zwykle poprzez robienie tego, co sprawia przyjemność".

I tej definicji podczas wakacji zdecydowanie się trzymajmy Emotikon smile

Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży - to jeden z czterech priorytetów MEN na rok szkolny 2015/2016.

25.06.2015


Pozostałe priorytety to: wzmocnienie bezpieczeństwa, podniesienie poziomu jakości kształcenia zawodowego, edukacja matematyczna i przyrodnicza w kształceniu ogólnym.

Więcej

Weź udział w konsultacjach publicznych wieloletniego Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

18.06.2015


Ruszyły konsultacje publiczne Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2016-2020. 

Projekt programu przewiduje trzy priorytety:
Priorytet I: Zakup nowości wydawniczych do bibliotek [publicznych], projektowany budżet na lata 2016-2020 - 155 mln zł
Priorytet IIInfrastruktura bibliotek [skierowany do bibliotek gminnych], projektowany budżet na lata 2016-2020 - 150 mln zł
Priorytet IIIZakup nowości wydawniczych oraz modernizacja bibliotek szkolnych i pedagogicznych, projektowany budżet na lata 2016-2020 - 150 mln zł.
Zachęcamy nauczycieli bibliotekarzy do wzięcia udziału w konsultacjach (indywidualnie i w ramach organizacji społecznych). 

 

Więcej

Prof. Zbigniew Lew-Starowicz jest spokojny o młode pokolenie

17.06.2015


O Ogólnopolskich Wyborach Książek, zorganizowanych przez redakcję "Biblioteki w Szkole", dyskutują nie tylko specjaliści od literatury i czytelnictwa ;)
Wywiad w dzienniku "Polska Times"

Projekt Ustawy o książce - w Sejmie

16.06.2015


Projekt przewiduje obowiązek ustalania jednolitej ceny książek. Specjalne zniżki ceny (nie większe niż 20%) będą mogły otrzymywać biblioteki i instytucje kultury. Ze zniżką (do 15%) będzie można sprzedawać książki na targach książki. Z taką samą (15%) zniżką będą mogły kupować podręczniki stowarzyszenia rodziców.

Więcej

Czerwcowa Biblioteka w Szkole

15.06.2015


W czerwcowym numerze "Biblioteki w Szkole" znajdziesz m.in. obszerny raport z Ogólnopolskich Wyborów Książek.

Gratis plakat "W bibliotece masz wybór".

W sklepie możesz przejrzeć spis treści i zamówić numer (13 zł).

Świetlica w Szkole nr 3/2015

15.06.2015


Tematem numeru są województwa: zachodnio-pomorskie, pomorskie i kujawsko-pomorskie.

Zapraszamy do przejrzenia spisu treści i składania zamówień w naszym sklepie (14 zł).

Projekt Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2016-2020 przewiduje 150 mln zł na książki i modernizację bibliotek szkolnych i pedagogicznych

13.06.2015


Opublikowano projekt uchwały Rady Ministrów ustanawiającej Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na lata 2016-2020.
 
Projekt zakłada trzy priorytety programu:
Priorytet I: Zakup nowości wydawniczych do bibliotek [publicznych], projektowany budżet na lata 2016-2020 - 155 mln zł
Priorytet II: Infrastruktura bibliotek [skierowany do bibliotek gminnych], projektowany budżet na lata 2016-2020 - 150 mln zł
Priorytet III: Zakup nowości wydawniczych oraz modernizacja bibliotek szkolnych i pedagogicznych, projektowany budżet na lata 2016-2020 - 150 mln zł

Więcej

Program dofinansowania bibliotek szkół podstawowych - Książki naszych marzeń. Jeszcze 14 dni na złożenie wniosku

10.06.2015


Uwaga przedstawiciele szkół podstawowych. Należy wam się kasa na zakup książek do bibliotek szkolnych w ramach programu "Książki naszych marzeń". Zostały jeszcze 2 tygodnie na złożenie wniosku w tej sprawie do organu prowadzącego. 

 

Więcej