Projekt Ustawy o książce - w Sejmie

16.06.2015

Projekt przewiduje obowiązek ustalania jednolitej ceny książek. Specjalne zniżki ceny (nie większe niż 20%) będą mogły otrzymywać biblioteki i instytucje kultury. Ze zniżką (do 15%) będzie można sprzedawać książki na targach książki. Z taką samą (15%) zniżką będą mogły kupować podręczniki stowarzyszenia rodziców.

Pod obrady Sejmu wszedł projekt Ustawy o książce. Właściwie ustawa powinna mieć tytuł o sprzedaży książek, bo tego dotyczy. Głównym celem projektu jest wprowadzenia zasady, że wydawca  lub  importer jest zobowiązany  przed wprowadzeniem książki do obrotu, ustalić jednolitą cenę  książki obowiązującą przy sprzedaży tzw. nabywcy końcowemu.  Cena ta musi  obowiązywać przez minimum rok (wyjątkiem są niskonakładowe wydawnictwa bibliofilskie). Książki nie będzie można sprzedawać nabywcy końcowemu po cenie niższej niż 95% ceny ustalonej przez wydawcę i po cenie wyższej niż 100%  tej ceny. Wydawca będzie mógł po 6 miesiącach od wprowadzenia książki na rynek, wycofać ją ze sprzedaży i wprowadzić ponownie  z nową jednolitą ceną.

Specjalne zniżki ceny (nie większe niż 20%) będą mogły otrzymywać biblioteki i instytucje kultury. Ze zniżka (do 15%) będzie można sprzedawać książki na targach książki. Z taką samą (15%) zniżką będą mogły kupować podręczniki stowarzyszenia rodziców.

Projektodawcy ustawy mają nadzieję, że takie uregulowanie rynku książki przyczyni się do poszerzenia oferty bardziej ambitnych książek. Z pewnością ustawa ułatwi funkcjonowanie na rynku książki małym księgarniom, które obecnie nie mają szans konkurować z dyskontami i hipermarketami.

Trudno powiedzieć, jak ustawa wpłynie na ceny detaliczne książek. Jej zwolennicy twierdzą, że ceny książek nie wzrosną, ponieważ obecnie wydawcy je zawyżają, zakładając z góry sprzedaż z upustami.

Na pierwszy rzut oka są dwie „furtki” do ominięcia zapisów ustawy:

1. Organizowanie (np. w hipermarketach) targów książki i sprzedaż z 15-procentowym upustem. Autorzy ustawy stawiają tu jednak poważną zaporę – sprzedaż na targach książki nie może trwać dłużej niż 4 dni, a wystawców musi być minimum 10.

2. Wykorzystanie zapisanej w ustawie możliwości ustalenia innej niż jednolita ceny książek dla prenumeratorów czasopism w przypadku sprzedaży książki wydanej przez wydawcę gazety lub czasopisma. Założenie czasopisma przez wydawcę nie jest kłopotliwe.

Nie wiadomo, czy Sejm w tej kadencji uchwali ustawę. Jeśli tak, to wejdzie ona w życie po 6 miesiącach vacatio legis.