Zapraszamy na konferencję poświęconą Oskarowi Kolbergowi

19.09.2014

Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach i Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach zapraszają na konferencję "Kultura i tradycja w kształtowaniu postaw na przykładzie twórczości Oskara Kolberga".

Odbędzie się 8 października w Skierniewicach.

PATRONAT HONOROWY 

Marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień

Patronat medialny:

Biblioteka w Szkole

Lustro Biblioteki

Partnerzy:

Muzeum guzików w Łowiczu

Zespół folklorystyczny "Ustronie" w Skierniewicach

Miejsce konferencji:
Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach, ul. Senatorska 12, 96-100 Skierniewice

Termin:
08.10.2014 r. godz. 14.00 - 17.00

Uczestnicy:
nauczyciele bibliotekarze, nauczyciele języka polskiego oraz inne osoby zainteresowane

Problematyka konferencji
Konferencja organizowana jest z okazji obchodów roku 2014 Rokiem Oskara Kolberga. Odbiorcami będą nauczyciele szkół i placówek oświatowych. Prelegentami będą znawcy, miłośnicy kultury i folkloru w regionie.


 

Cele konferencji:

⇒ popularyzacja twórczości Oskara Kolberga
⇒ kształtowanie zainteresowania regionem łódzkim
⇒ pozyskanie podstawowej wiedzy o regionie i jego tradycjach
⇒ zaprezentowanie dobrych praktyk w zakresie promocji twórczości Oskara kolberga

Udział w konferencji jest bezpłatny

 

Program konferencji:

13.30 - 14.00 Rejestracja uczestników

14.00 - 14.15 Otwarcie konferencji, powitanie gości i uczestników

14.15 - 14.45 Występ Zespołu folklorystycznego "USTRONIE" w Skierniewicach 

14.45 - 15.15 Przerwa kawowa

15.15 - 15.30 Prezentacja pt. "Edukacja regionalna w podstawie programowej kształcenia ogólnego" (Małgorzata Wrzodak, WODN w Skierniewicach)

15.30 - 16.15 Wykład pt. "Oskar Kolberg - znany i nieznany" - (Karolina Wanda Rutkowska - etnolog i antropolog kultury)

16.15- 16.50 Prezentacja dobrych praktyk pt. "Śladami Oskara Kolberga - jak uczyć dzieci i młodzież o folklorze" (Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Mysłakowie; Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach i jej Filie) 

16.50 - 17.00 Podsumowanie konferencji. Dyskusja

 

Zgłoszenia:

http://www.bpsk.nets.pl/konf_kolberg_zglo.html

 

Informacji udzielają:

Mariola Szymczak - nauczyciel bibliotekarz Biblioteki Pedagogicznej w Skierniewicach,

tel. 46 8334013, e-mail: mariola.szymczak@bpsk.nets.pl

Małgorzata Wrzodak - Konsultant ds. edukacji polonistycznej i bibliotek, Wicedyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach,

tel. 46 8332004 w.207, e-mail: malgos1967@o2.pl

 

Szczegółowe informacje:

http://www.bpsk.nets.pl/konf_kolberg.html