XVII Ogólnopolski Konkurs Poetycki Młodych „Nadchodzące pokolenie”

23.09.2014

Konkurs, organizowany przez Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków I LO w Bytomiu „Smoleniacy”,  przeznaczony jest dla młodych poetów: uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów do 25 roku życia.

Termin nadsyłania prac upływa 24.10. 2014 r. 

REGULAMIN XVII OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU POETYCKIEGO MŁODYCH

„NADCHODZĄCE POKOLENIE”

 

Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków  I Liceum Ogólnokształcącego

im. Jana Smolenia w Bytomiu „Smoleniacy” ogłasza

XVII Ogólnopolski Konkurs Poetycki Młodych „Nadchodzące pokolenie”.

1.      Impreza kontynuuje tradycję konkursów o tej samej nazwie organizowanych
w latach 1985-90 i rozstrzyganych w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Smolenia. Konkurs „Nadchodzące pokolenie” został reaktywowany w 2003 roku.

2.      W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół gimnazjalnych,  ponadgimnazjalnych oraz studenci do 25 roku.

3.      Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie w terminie do 24 pażdziernika 2014 r. na adres I LO im. Jana Smolenia (41-902 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 11
z dopiskiem „Nadchodzące pokolenie”) zestawu czterech wierszy własnego autorstwa w czterech egzemplarzach znormalizowanego wydruku komputerowego oraz ich wersję elektroniczną (płyta CD). Prace należy podpisać godłem (pseudonimem autorskim), zaś w zamkniętej kopercie opatrzonej tym samym godłem umieścić ZAŁĄCZNIK NR 1 zawierający: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, nazwę szkoły lub uczelni (obok godła należy umieścić adnotację „liceum”, „gimnazjum” lub „szkoła wyższa” oraz ZAŁĄCZNIK NR 2 (ankietę poetycką).

4.      Przyznane zostaną nagrody i wyróżnienia, a nagrodę główną tradycyjnie stanowić będzie statuetka „Skrzydlatego Rodła”.

5.      W skład jury wejdą poeci i krytycy literaccy.

6.      Rozstrzygnięcie konkursu połączone z turniejem jednego wiersza odbędzie się
w grudniu 2014 roku. Organizatorzy nie pokrywają kosztów przejazdu na galę wręczenia nagród. O uroczystości laureaci konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną.

7.      Organizatorzy nie zwracają nadesłanych tekstów i zastrzegają sobie prawo do publikacji nagrodzonych utworów w antologii pokonkursowej, na stronie internetowej Stowarzyszenia i I LO w Bytomiu oraz w mediach.

8.      Nadesłanie utworów oznacza zgodę autora na wykorzystywanie danych osobowych na potrzeby promocji konkursu zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U.2002. Nr 101,poz.926 z późn. zmianami).

9.      Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie www.1lo.bytom.pl

 

ZAŁĄCZNIK NR 1

 

 

KARTA UCZESTNICTWA

 

 

GODŁO (PSEUDONIM)

 

 

 

 

 

TYP SZKOŁY

(gimnazjum/liceum/szkoła wyższa)

 

 

 

IMIĘ, NAZWISKO, WIEK

 

 

 

 

ADRES DOMOWY

 

 

 

 

TELEFON

 

 

 

 

ADRES E-MAIL

 

 

 

 

PEŁNA NAZWA SZKOŁY

 

 

 

 

TELEFON, ADRES E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2

 

ANKIETA POETYCKA

Imię, nazwisko, wiek

 

Twoje zainteresowania

 

Główna cecha Twojego charakteru

 

Twoja dewiza…

 

Co cenisz u ludzi, a czego nie znosisz?

 

Co sprawia, że życie jest wyjątkowe?

 

Czy zajmujesz się także innymi dziedzinami sztuki? Jakimi?

 

Co Cię inspiruje?

 

Jakie tematy poruszasz w swojej twórczości?

 

Jakie są Twoje dotychczasowe osiągnięcia (nagrody) w konkursach poetyckich lub innych związanych ze sztuką?

 

Czy publikowałaś/publikowałeś swoje prace? Jeśli tak – gdzie?

 

Co sądzisz o współczesnej kulturze?