Biblioteka w szkole Biblioteka w szkole
Aby dostawać nowości podaj e-mail: 
Zapisz:Wypisz
 
Szukaj: 
Aktualny numer 10/13
Na skróty
Aktualny numer
Prenumerata i zakup numerów archiwalnych
Archiwum
Zawartość wszystkich numerów "BwS"
w programie MOL
Wyszukiwarka
Informacje dla autorów
Sklep internetowy
Bibliografia materiałów repertuarowych dla szkół
Bank przydatnych
materiałów
Partnerzy
Galeria bibliotekarzy
KONTAKT
"Biblioteka w Szkole"
00-950 Warszawa
skr. pocztowa 109
email:
bws@sukurs.edu.pl
tel./fax 0-22 832 36 12
tel. 832 36 11
Jadwiga Konarzewska, Ewa Konopińska - W świecie ksi±żek Małgorzaty Musierowicz

Scenariusz finału szkolnego konkursu czytelniczego


Konkurs pod hasłem "W świecie ksi±żek Małgorzaty Musierowicz " został opracowany dla uczniów klas V i VI. Przebiegał dwuetapowo. W pierwszym etapie uczestnicy odpowiadali na pytania dotycz±ce treści trzech wybranych przez siebie ksi±żek M.Musierowicz. W wyniku tego spośród 25 uczestników wyłoniono 11, którzy przeszli do drugiego etapu. Ich zadaniem było napisać list do Małgorzaty Musierowicz lub bohatera wybranej pozycji "Jeżycjady" na temat refleksji dotycz±cych ulubionej ksi±żki. Komisja konkursowa wybrała pięć najciekawszych prac, których autorzy znaleźli się w finale.

Finał konkursu odbył się w bibliotece szkolnej. Wnętrze pomieszczenia zdobiły fotografie pochodz±ce ze spotkania (w księgarni "Literackiej" w Łodzi) członków Koła Miłośników Ksi±żki, działaj±cego przy bibliotece naszej szkoły, z Małgorzat± Musierowicz. Podczas tego spotkania autorka złożyła na swoich ksi±żkach miłe dedykacje i autografy. W bibliotece znajdowały się także wszystkie ksi±żki pisarki oraz tablica z drzewem genealogicznym rodziny Borejków, przygotowana przez uczniów. Dopełnienie wystroju wnętrza stanowiła wystawa prac rysunkowych uczniów klas V i VI. Był to plon konkursu plastycznego pt. "Moje wyobrażenie o bohaterach Jeżycjady’’, który odbył się w naszej szkole równolegle z pierwszym etapem konkursu czytelniczego.

Konkurs ten miał na celu:

 • spopularyzowanie utworów Małgorzaty Musierowicz
 • zachęcanie uczniów do czytelnictwa ksi±żek o tematyce dorastaj±cej młodzieży
 • kształtowanie postawy koleżeńskiej rywalizacji

Na finał konkursu zostali zaproszeni reprezentanci klas V i VI, a także nauczyciele bibliotekarze z Łodzi i okolic.

Przebieg finału konkursu

 1. Powitanie
  Prowadz±ca wita finalistów konkursu i przybyłych gości. Przedstawia jury. Następnie prosi uczestników konkursu o przedstawienie się w oryginalny sposób i o przypięcie do ubrania chmurek ze swoimi imionami.
 2. Konkurencja nr 1
  Prowadz±ca zaprasza uczestników do pierwszej konkurencji. Dotyczy ona wiadomości z życia i twórczości M. Musierowicz. Uczestnicy losuj± po dwa pytania, od 1 do 10. Za każd± prawidłow± odpowiedź mog± uzyskać po dwa punkty.
  Zestaw pytań do konkurencji nr 1
  1. Która ksi±żka była debiutem Małgorzaty Musierowicz?
  2. W jakim mieście mieszka obecnie pisarka?
  3. Z ilu osób składa się jej najbliższa rodzina?
  4. Jakie studia ukończyła Małgorzata Musierowicz?
  5. Podaj imię i nazwisko słynnego brata autorki. Powiedz, czym się zajmuje?
  6. Kto jest autorem projektów okładek i ilustracji do ksi±żek Małgorzaty Musierowicz?
  7. Wymień tytuły powieści Małgorzaty Musierowicz, które zostały sfilmowane.
  8. Podaj tytuły dwóch ksi±żek o tematyce kulinarnej, które napisała Małgorzata Musierowicz.
  9. Która powieść Małgorzaty Musierowicz została wpisana na Listę Honorow± imienia H. Ch. Andersena przez jury IBBY przy UNESCO?
  10. Jak± nazwę nosi cykl powieści Małgorzaty Musierowicz, których akcja toczy się w  Poznaniu i od czego pochodzi ta nazwa?
  Odpowiedzi do pytań: 1. "Małomówny i rodzina". 2. Poznań. 3. M±ż Bolesław, synowie Andrzej i Bolek oraz dwie córki: Zofia i Emilia. 4. Wydział Grafiki Ksi±żkowej PWSSP w Poznaniu. 5. Stanisław Barańczak, poeta, krytyk literacki i tłumacz. 6. Sama pisarka. 7. "Kwiat kalafiora", "Ida sierpniowa", "Kłamczucha". 8. "Łasuch literacki czyli ulubione potrawy moich bohaterów - przepisy kulinarne i wnikliwe komentarze" oraz "Całuski pani Darling". 9. "Kwiat kalafiora". 10. "Jeżycjada", od jednej z dzielnic Poznania.
 3. Konkurencja nr 2
  Prowadz±ca proponuje zabawę w skojarzenia. Każdy z uczestników losuje kopertę, w której znajduje się rozsypanka wyrazowa. Zadaniem uczestnika jest skojarzyć rozsypankę wyrazow± z tytułem ksi±żki Małgorzaty Musierowicz i jej głównymi bohaterami. Jeden z wyrazów w rozsypance nie pasuje do pozostałych. Za prawidłowo udzielon± odpowiedź uczestnik może otrzymać dwa punkty.
  Zestawy rozsypanek wyrazowych:
  1. klepka, cyfra, rosół, "li i jedynie".
  2. kwiat, brulion, grupa ESD, choroba ślinianek.
  3. miesi±c, żółte pelerynki, Lucyper, Nerwus.
  4. kalafior, zupa, Opera, suterena.
  5. bursztynowa róża, pi±tek, drukarnia, "bić krasnala".
  Odpowiedzi do zadania w konkurencji nr 2: 1. "Szósta klepka", Cesia, Julia. 2. "Kwiat kalafiora", Janusz Pyziak. 3. "Ida sierpniowa", Ida, Marek, Jarek. 4. "Opium w rosole", Genowefa Sztompke vel Zombke vel Lompke, Maciek, Kreska. 5. "Córka Robrojka", Arabella - Bella Rojek.
 4. Moment relaksuj±cy
  Prowadz±ca zaprasza wszystkich na krótki występ szkolnego zespołu wokalno-tanecznego "Wesołe Nutki". W tym czasie trwaj± przygotowania do kolejnej konkurencji i uaktualniana jest punktacja na tablicy wyników.
 5. Konkurencja nr 3
  Kolejne zadanie zwi±zane jest z fabuł± filmu "Kłamczucha", opartego na powieści M .Musierowicz o tym samym tytule. Prowadz±ca objaśnia, że każdy z uczestników losuje numer fragmentu filmu, następnie ogl±da go i odpowiada na zwi±zane z nim pytanie. Prawidłowo udzielona odpowiedź zostaje nagrodzona dwoma punktami.
 6. Podsumowanie
  Jury konkursu ogłasza wyniki. Zwycięzca otrzymuje nagrodę, a pozostali uczestnicy - upominki. Prowadz±ca gratuluje uczniom wiadomości z biografii i treści ksi±żek Małgorzaty Musierowicz. Dziękuje wszystkim za przybycie. Zachęca do zwiedzenia wystawki i obejrzenia galerii prac plastycznych.

Bibliografia:

Małgorzata Musierowicz :
 "Tym razem serio", "Kłamczucha", "Kwiat kalafiora", "Szósta klepka", "Ida sierpniowa", "Opium w rosole", "Noelka", "Pulpecja","Brulion Bebe B.", "Dziecko pi±tku", "Nutria i Nerwus" , "Córka Robrojka".

Jadwiga Konarzewska
Ewa Konopińska

Łódź
Szkoła Podstawowa nr 65