Biblioteka w szkole Biblioteka w szkole
Aby dostawać nowości podaj e-mail: 
Zapisz:Wypisz
 
Szukaj: 
Aktualny numer 10/13
Na skróty
Aktualny numer
Prenumerata i zakup numerów archiwalnych
Archiwum
Zawartość wszystkich numerów "BwS"
w programie MOL
Wyszukiwarka
Informacje dla autorów
Sklep internetowy
Bibliografia materiałów repertuarowych dla szkół
Bank przydatnych
materiałów
Partnerzy
Galeria bibliotekarzy
KONTAKT
"Biblioteka w Szkole"
00-950 Warszawa
skr. pocztowa 109
email:
bws@sukurs.edu.pl
tel./fax 0-22 832 36 12
tel. 832 36 11
Maria Pytlok - Spotkanie ze Śnieżką

Scenariusz zajęć bibliotecznych dla młodszych dzieci


Cykl tematyczny: Książka bawi i uczy.

Cele operacyjne:

Uczeń:

Zna:

 • kolejność wydarzeń,
 • pojęcia: autor, tytuł, tłumacz, ilustrator, adaptacja literacka,
 • elementy występujące na karcie tytułowej książki.

Potrafi:

 • słuchać ze zrozumieniem,
 • ustalić autora baśni,
 • znaleźć odpowiednie fragmenty tekstu w różnych adaptacjach,
 • samodzielnie lub z pomocą kolegi rozwiązać zagadki.

Rozumie:

 • różnicę między adaptacją utworu literackiego a pierwowzorem,

Metody pracy: praca z tekstem, zabawy dydaktyczne, gra ruchowa.

Formy pracy: praca zbiorowa, praca indywidualna, praca grupowa jednolita.

Pomoce dydaktyczne: kredki, kolorowanki, książki z baśnią "Śnieżka", lusterka, piłeczka, karty pracy, napis z nazwiskiem autora baśni i  tytułem.

Założenie: głośne czytanie baśni na lekcjach poprzedzających zajęcia.

Czas trwania: 60 min.

Przebieg zajęć

 1. Adaptacja literacka a oryginał

  N.: Rozdaje uczniom i demonstruje różne wersje baśni.

  U.: Odczytują z karty tytułowej twórców książki. Ustalają właściwych autorów i tytuł baśni. Omawiają wspólnie informacje zawarte na karcie tytułowej książek.

  N.: Przypina na tablicy napis:
  autor: Jakub i Wilhelm Grimm
  tytuł: Śnieżka.

 2. Kolejność zdarzeń w baśni.

  N.: Luźna rozmowa na temat wydarzeń.

  U.: Wyszukują w tekstach formy zaklęcia i odpowiedzi lustereczka. Ustalają, iż treść jest taka sama, zawarta w różnej formie. Czytają fragmenty z różnych adaptacji dotyczące tych samych zdarzeń.

  N.: Rozdaje kolorowanki nawiązujące do treści baśni.

  U.: Kolorują przygotowane ilustracje i uzgadniają kolejność zdarzeń.

  N.: Przypina chronologicznie ilustracje na tablicy.

 3. Gry i zabawy związane z treścią baśni.
  • Gra ruchowa.

   U.: Stają w kręgu. Przy pomocy wyliczanki wybierają spośród siebie "złą królową".

   N.: W naszej grze zatrutym jabłkiem jest piłeczka. W kręgu podajemy sobie "zatrute jabłko" z ręki do ręki. Kto będzie trzymał piłeczkę krótko w ręce, jeszcze nie jest w niebezpieczeństwie. W pewnym momencie "zła królowa" zawoła - stop - kto będzie miał "jabłko" w ręce, odpada z gry, siada na podłodze i zapada w sen. Zwycięzcą jest ten, kto zostanie ostatni w kręgu.

   U.: Grają.

   N.: Chcę teraz ożywić ofiary "zatrutego jabłka". Powoli przeciągamy się, wstajemy, kołyszemy się, stąpamy powoli w miejscu, coraz szybciej, szybciej - otwieramy oczy i biegniemy na miejsce w ławce.

  • Zabawa matematyczna.

   N.: Każda dwuosobowa grupa otrzymuje kartę pracy i wykonuje zadanie.

   U.: Wykonują obliczenia matematyczne.

  • Zabawa logiczna.
  • U.: Otrzymują karty pracy i przy pomocy lusterek odczytują "zaczarowane" wyrazy. Następnie łączą je z odpowiednimi rysunkami.

 4. Podsumowanie zajęć.

   N.: Dziękuje dzieciom za zabawę i nagradza wszystkich jabłkami.

 

Opracowała: mgr Maria Pytlok
Szkoła Podstawowa nr 44
Katowice