Biblioteka w szkole Biblioteka w szkole
Aby dostawać nowości podaj e-mail: 
Zapisz:Wypisz
 
Szukaj: 
Aktualny numer 10/13
Na skróty
Aktualny numer
Prenumerata i zakup numerów archiwalnych
Archiwum
Zawartość wszystkich numerów "BwS"
w programie MOL
Wyszukiwarka
Informacje dla autorów
Sklep internetowy
Bibliografia materiałów repertuarowych dla szkół
Bank przydatnych
materiałów
Partnerzy
Galeria bibliotekarzy
KONTAKT
"Biblioteka w Szkole"
00-950 Warszawa
skr. pocztowa 109
email:
bws@sukurs.edu.pl
tel./fax 0-22 832 36 12
tel. 832 36 11
Mariola Mikołajczak, Maria Pytlok - Czytamy z całą Polską

Bardzo szeroko propagowana przez media kampania "Cała Polska czyta dzieciom" znalazła oddÄ˝więk w naszej szkole już w czerwcu. W wakacyjnym numerze gazetki szkolnej "Skryptor" ukazał się artykuł bibliotekarki Marii Pytlok, opracowany w oparciu o wywiad z inicjatorką akcji Ireną KoÄ˝mińską. W tym samym numerze ukazał się wykaz książek do głośnego czytania dzieciom w różnym wieku. Zasygnalizowana  na początku lata 2001 akcja jest kontynuowana w szkole po wakacjach. W kolejnym numerze gazetki szkolnej na ten temat pisała nauczycielka nauczania zintegrowanego Bożena Respondek. Materiały zamieszczone na łamach gazetki szkolnej miały zachęcić rodziców, starsze rodzeństwo do głośnego czytania maluchom, przedszkolakom i dzieciom w młodszym wieku szkolnym.

W szkole zachęcamy do czytania i uczymy obcowania z książką poprzez wspólne, głośne czytanie z wychowawcą na lekcjach i spotkania z literaturą w bibliotece. Uczniowie klas pierwszych poznawali drobne utwory prozą i wierszem. Dla drugoklasistów głośne czytanie w klasie było podstawą do spotkania z baśnią organizowanego w bibliotece. Na kanwie utworu oparte są różnorodne gry i zabawy. Jednocześnie dzieci poznają niektóre pojęcia i terminy związane z książką.

W listopadzie wśród uczniów klas młodszych i ich rodziców została przeprowadzona ankieta na temat "Cała Polska czyta dzieciom". Ankietę w całości opracowała i przeprowadziła nauczycielka nauczania zintegrowanego Mariola Mikołajczak. Głównym celem ankiety było uzyskanie odpowiedzi na pytanie "Czy rodzice czytają swoim dzieciom?". W ankiecie brało udział 115 rodziców i 136 uczniów klas drugich i trzecich. Wstępem do ankiety było przeprowadzenie pogadanek i przeczytanie referatu przygotowanego także przez M. Mikołajczak. Badania porównawcze, sprawdzające efekty akcji odbędą się w marcu.

Z przeprowadzonej wśród dzieci ankiety wynika, że około 46% rodziców nie czyta dzieciom żadnych książek. Pozostała część rodziców robi to rzadko - 32%, a tylko 21% stosuje taką formę zabawy z dzieckiem. Dzieci rzadko decydują o wyborze książki - 53% w ogóle, a tylko 29% - tak. Twierdzące odpowiedzi na pytanie 3 "Czy lubisz słuchać, jak rodzice Ci czytają?" - 76%, są wyrazem dużego zapotrzebowania na taką formę wspólnego spędzania czasu.

Ankieta dla rodziców wykazała, że jedynie 37% ankietowanych czyta swoim dzieciom książki. Pozostali robią to rzadko lub w ogóle. Rodzice potwierdzają odpowiedzi dzieci, że często sami wybierają lekturę i rzadko korzystają          z propozycji dziecka. Jednocześnie stwierdzają, że ich dzieci bardzo lubią taką zabawę - 73%.

Porównując odpowiedzi rodziców i dzieci należy stwierdzić, że w pytaniach 1 i 2 występują różnice. Na pytanie 1 - Czy rodzice czytają Ci głośno książki? Twierdząco odpowiedziało 215 dzieci i aż 37% rodziców, przecząco aż 46% dzieci i tylko 15% rodziców. Powyższe różnice świadczą o tym, że dzieci szczerze odpowiedziały na postawione pytanie, natomiast rodzice świadomi swych "niedociągnięć wychowawczych" pisali twierdzące odpowiedzi, chociaż mijało się to z prawdą. Na pytanie 2 - Czy wspólnie wybieracie lekturę?, dzieci odpowiadają pozytywnie w 295, a rodzice w 40%. Wynika z tego, że dorośli   w większości przypadków sami decydują o wyborze książki do wspólnego czytania.

Zaskakująca zgodność wystąpiła w odpowiedziach na pytanie 3 - Czy lubisz słuchać, jak rodzice Ci czytają? Zarówno rodzice - 74% jak i dzieci - 76% stwierdzają, że daje to dzieciom wiele radości.

Z powyższych analiz wynika, że wśród dzieci istnieje bardzo duża potrzeba takiej formy spędzania czasu z rodzicami i chętnie słuchałyby książek czytanych przez mamę lub tatę. Natomiast rodzice będąc świadomi, że jest to potrzebna i wartościowa forma pracy z dzieckiem często naginali swe odpowiedzi do postawionego pytania i niewielu z nich faktycznie angażuje się w ten proces.

Mamy nadzieję, iż kampania medialna i nasze skromne działania wpłyną na poczynania wychowawcze rodziców. Zdajemy sobie jednakże sprawę, że    w wielu polskich domach nie tylko nie ma nawyku czytania, lecz nie ma także książek! Ufamy, że rozmowy z uczniami, wspólne z nimi czytanie i zabawy literackie wyzwolą u dzieci potrzebę obcowania z książką i to one będą inicjatorami takiego spędzania czasu z rodzicami i rodzeństwem. Dla rodziców nie powinna być zaskoczeniem prośba: poczytaj mi mamo…poczytaj mi tato…

Zestawienie zbiorcze ankiety

przeprowadzonej wśród rodziców i uczniów klas 2 i 3 nt "Cała Polska czyta dzieciom".

Nr

PYTANIE

TAK

NIE

RZADKO

1

Czy rodzice czytają Ci głośno książki?

 

Czy państwo czytają głośno swojemu dziecku?

D

29 - 21,32%

64 - 46,32%

44 - 32,35%

R

43 - 37,39%

18 - 15,65%

54 - 46,95%

2

Czy wspólnie wybieracie lekturę?

D

40 - 29,41%

72 - 52,84%

24 - 17,64%

R

46 - 40%

18 - 15,65%

12 - 10,43%

3

Czy lubisz słuchać jak rodzice Ci czytają?

 

Czy dziecko lubi taką zabawę?

D

104 - 76,47%

18 - 13,23%

14 - 10,29%

R

85 - 73,91%

18 - 15,65%

12 - 10,43%

Ilość rodziców biorących udział w ankiecie   - 115
Ilość dzieci biorących udział w ankiecie  - 136
mgr Mariola Mikołajczak
nauczycielka nauczania zintegrowanego

mgr Maria Pytlok
nauczycielka bibliotekarka

Szkoła Podstawowa nr 44
Katowice