Stopka redakcyjna
Serwis internetowy miesięczników "Biblioteka w Szkole", "Wszystko dla Szkoły" oraz wydawnictwa Agencja "SUKURS"
Redaktor naczelny - Juliusz Wasilewski
Redaktorzy działów:
Awans zawodowy - Elżbieta Gucwa (Bielsko-Biała)
Edukacja czytelnicza i medialna - Renata Nejthardt (Starachowice)
Konkursy - Barbara Milewska (Giżycko)
Krótkie gazetki na długie przerwy - Alicja Maciejewska (Poznań)
Książka elektroniczna - Jarosław Misiak (Chełm)
Majstrowanie przy stronach - Bożena Boryczka (Kozienice)
Pokaż swoja dobrą stronę - Gabriela Bonk   (Rybnik)
Patronowie szkół - Katarzyna Szcześniak-Wodniok   (Katowice)
Praca - Dominika Kowalczyk  
  Prezentacje multimedialne - Beata Slawińska-Kopyś (Starachowice)
Przegląd internetowy dla nauczycieli bibliotekarzy - Monika Zarzycka
Zaproszenia - Dorota Świątek (Częstochowa)
Zróbmy razem regulamin -  wakat
Uwaga:
możesz zostać redaktorem nie obsadzonego działu, możesz zaproponować, a następnie redagować nowy dział.

 Napisz do nas:

"Biblioteka w Szkole"
00-950 Warszawa
skr. pocztowa 109
e-mail: bibliotekawszkole@sukurs.edu.pl
tel./fax 0-22 832 36 12
tel. 0-22 832 36 11