Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – uwagi i rekomendacje w sprawie priorytetu 3

29.01.2020

 

 

Możliwość realizacji wymogów NPRCz do końca roku szkolnego (a nie kalendarzowego), możliwość finansowania z NPRCz nie tylko zakupu książek, ale też np. organizowania działań promujących czytelnictwo, potrzeba sprecyzowania określenia „nowości wydawnicze” – to główne tematy pisma  Agaty Arkabus (przygotowanego z niewielką pomocą redakcji "Biblioteki w Szkole")  do Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie kolejnej edycji „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”. 

Jest już odpowiedź Aliny Sarneckiej (dyrektor Departamentu Podręczników, Programów i Innowacji MEN).

Dobrą informacją, wynikającą z odpowiedzi MEN jest m.in. to, że ministerstwo zastanawia się (wspólnie z MKiDN), według jakich zasad szkolny priorytet NPRCz powinien być w nowej perspektywie finansowej realizowany, a nie czy w ogóle ma być realizowany. Wygląda na to, że etap wątpliwości w tej kwestii mamy już szczęśliwie za sobą.

Dobrą informacją jest też stwierdzenie, że brana jest pod uwagę możliwość przeznaczenia jakichś środków także na działania promujące czytelnictwo (a nie tylko zakup książek), a także deklaracja dalszych konsultacji ze środowiskiem nauczycieli bibliotekarzy. Rozmowa sprzyja wyjaśnianiu i zbliżaniu stanowisk. Wyjaśnienia przydałyby się w kwestii wydłużenia realizacji wymogów NPRCz (nie zamknięcia zakupów książek) na rok szkolny.

Agata Arkabus  jest nauczycielrm bibliotekarzem Publicznej Biblioteki Pedagogicznej Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Częstochowie, a od niedawna członkiem Krajowej Rady Bibliotecznej.

Tekst uwag i rekomendacji w sprawie priorytetu 3 NPRCz

Tekst odpowiedzi dyr. Aliny Sarneckiej