Protokół ubytków do pobrania

15.11.2019

Dzięki czytelniczce, pani Annie Kazimierczak, przekazujemy do wykorzystania arkusz Excel zawierający protokół ubytków.

Można go pobrać tutaj.