Najlepsze życzenia!

08.05.2019

W Dniu Bibliotekarek, Bibliotekarzy i Bibliotek życzymy kolejki czytelników, docenienia, satysfakcji i przede wszystkim przyjemności z pracy, pomimo trudnego ostatnio czasu.