IX Ogólnopolski Konkurs Literacki: „To, co ważne. Mój głos w sprawie wartości”

25.01.2019

Organizatorzy zapraszają uczniów szkół podstawowych i III klas gimnazjum do udziału w IX Ogólnopolskim Konkursie literackim zatytułowanym  „To, co ważne. Mój głos w sprawie wartości” pod patronatem ks. prof. Jerzego Szymika.

Nadesłane na konkurs prace będą oceniane w trzech kategoriach: utwory poetyckie, fragmenty prozy i eseje.

Prace konkursowe należy nadesłać do 1 lutego 2019 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Regulamin Karta zgłoszeniowa.