Konkurs „Baśnie, podania i legendy Mazowsza w komiksie”

03.12.2018

Organizatorzy konkursu „Baśnie, podania i legendy Mazowsza w komiksie” zapraszają do udziału uczniów mazowieckich szkół podstawowych wraz z nauczycielami-opiekunami.

IV edycja konkursu zostanie ogłoszona 11 lutego 2019 roku na stronie http://komiks.oeiizk.edu.pl.

Już po raz czwarty Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie organizuje konkurs dla uczniów mazowieckich szkół podstawowych. Jego głównym celem jest wyłonienie najciekawszego komiksu utworzonego na podstawie powszechnie znanych i opublikowanych baśni, podań i legend Mazowsza z wykorzystaniem narzędzi technologii informacyjnej.

Zachęcamy nauczycieli bibliotekarzy do rozpropagowania informacji o konkursie w szkołach oraz do podjęcia się roli nauczyciela opiekuna uczniów biorących udział w konkursie.

11 lutego 2019 roku zostanie ogłoszona IV edycja konkursu, a wszystkie informacje będą dostępne na stronie: http://komiks.oeiizk.edu.pl.

Informacji udziela Hanna Basaj – nauczyciel konsultant, członek zespołu organizującego konkurs, hanna.basaj@oeiizk.waw.pl

Patronem konkursu jest miesięcznik „Biblioteka w Szkole”.