Błąd w numerze wrześniowym

18.10.2018

Dziękujemy czujnemu czytelnikowi, który zwrócił uwagę na chochlik, który wkradł się do scenariusza "100. rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę" w nr 9 "Biblioteki w Szkole". I rozbiór Polski nastąpił oczywiście nie w 1792, a w 1772 roku.

Na pewno każdy przygotowujący przedstawienie to zauważył, ale dla pewności informujemy.

Wersja artykułu z poprawioną datą jest dostępna do pobrania:
http://bibliotekawszkole.pl/files/34_35_BwS_09_2018.pdf