XXXV Międzynarodowy Konkurs Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży im. Wandy Chotomskiej

18.09.2018

Do 15 stycznia 2019 r. można się zgłaszać do XXXVI edycji Międzynarodowego Konkursu Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży im. Wandy Chotomskiej.

Konkurs jest skierowany do uczniów wszystkich typów szkół, którzy chcą podzielić się swoją twórczością poetycką i prozatorską. Tematyka prac konkursowych jest dowolna.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 20 kwietnia 2019 r. i zostanie zwieńczone uroczystą galą w Słupsku.

Organizatorzy Międzynarodowego Konkursu Literackiego tradycyjnie już przypominają zaprzyjaźnionym z dziecięcą i młodzie­żową twórczością literacką – polonistom, nauczycielom-bibliotekarzom, nauczy­cielom kształcenia zintegrowanego, instruktorom w placówkach kultury, bibliotekarzom bibliotek publicznych, rodzicom i opiekunom – o trzydziestej piątej jego edycji.

Na rozstrzygnięty w maju 2018 r., XXXIV Konkurs Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży nadesłano 8195 zestawów wierszy i opowiadań z 521 szkół podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych – z całej Polski, Stanów Zjednoczonych, Niemiec, Litwy, Ukrainy, Czech i Turcji. Nagrodzone utwory literackie zostały opublikowane w dedykowanej naszej patronce- Wandzie Chotomskiej- książce pokonkursowej „Słowo jak witraż duszy” i zostały wręczone młodym literatom podczas uroczystej gali 21 maja 2018 r. w Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica w Słupsku. Tytuł, który stał się mottem 34. edycji konkursu, zawdzięczamy naszemu wielokrotnemu laureatowi, maturzyście z Liceum Ogólnokształcącego w Białobrzegach, Maciejowi Henrykowi Modzelewskiemu.

Bardzo dziękujemy nauczycielom polskich i polonijnych szkół, z pasją pracującym nad inspirowaniem zainteresowań i doskonaleniem umiejętności literackich swoich uczniów. Zapraszamy do udziału w 35. edycji konkursu.

Regulamin konkursu:

 1. W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych.
 2. Tematyka wierszy i opowiadań jest dowolna.
 3. Prace konkursowe należy nadsyłać do Gimnazjum nr 2 w Słupsku do 15 stycznia 2019 r. Dla pełnego obiektywizmu oceny w kategorii poezji – każdy autor proszony jest o nadesłanie kilku wierszy.
 4. Wiersze i opowiadania powinny być podpisane następująco: imię i nazwisko autora, klasa, szkoła, miejscowość; imię i nazwisko prowadzącego nauczyciela lub opiekuna.
 5. Ze względów organizacyjnych, związanych z bardzo dużą ilością uczestników konkursu serdecznie prosimy o:
  • przysyłanie opowiadań lub utworów dramatycznych do 10 stron maszynopisu;
  • podpisanie i spięcie opowiadania każdego uczestnika;
  • podpisanie każdej strony z wierszami młodych literatów;
  • nadsyłanie wierszy każdego uczestnika na osobnej stronie;
  • opatrzenie pieczątką placówki utworów każdego uczestnika;
  • wypełnienie karty zgłoszeniowej, która zostanie udostępniona na stronie internetowej Gimnazjum nr 2-www.gimnazjum2slupsk.edupage.org
  • dołączenie wydrukowanej i wypełnionej karty zgłoszeniowej do koperty z wysyłanymi pracami;
  • dołączenie podpisanej płyty CD zawierającej jedynie teksty prozatorskie – opowiadania i dramaty.
 6. Nadesłane teksty konkursowe nie mogą w żaden sposób naruszać praw autorskich innych twórców oraz nie mogą być wcześniej publikowane.
 7. Organizatorzy dopuszczają, w wyjątkowych przypadkach, kiedy autor bardzo słabo zna język polski, możliwość przysyłania utworów literackich w języku angielskim i niemieckim przez dzieci i młodzież polonijną.
 8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 20 kwietnia 2019 r.
 9. Prace oceniane będą w kategoriach:
 • poezja: uczniowie klas I-IV, uczniowie klas V-VIII , uczniowie gimnazjum; uczniowie szkół ponadgimnazjalnych;
 • proza: uczniowie klas I-IV, uczniowie klas V-VIII, uczniowie gimnazjum, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych;

W skład komisji konkursowej wchodzą: poeci, prozaicy i dziennikarze; pracownicy nau­kowi Uniwersytetu Warszawskiego i Aka­demii Pomorskiej w Słupsku oraz nauczyciele poloniści.

 1. Wręczenie nagród nastąpi podczas uroczystego spotkania młodych twórców 27 maja 2019 roku, na gościnnej scenie Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica w Słupsku. Uczniowie nagrodzeni oraz ich opie­kunowie zostaną zawiadomieni indywidualnie. Dzieciom, młodzieży i opiekunom spoza Słupska zapew­niamy możliwość noclegu w przystępnej cenie – w Bursie Szkoły Podstawowej nr 5.
 2. Nagrodzone utwory poetyckie i prozatorskie będą opubli­kowane w kolejnej książce podsumowującej konkurs, a także w prasie regionalnej.
 3. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Gimnazjum nr 2 w Słupsku.

Adres organizatora Konkursu:

Gimnazjum nr 2

im. ks. Jana Twardowskiego

ul Sobieskiego 3

76-200 Słupsk

tel./fax. 059 845-61-40

tel. kontaktowy koordynatora: 692 477 930

www.facebook.com/konkursliterackislups