Konferencja „Bezpieczny Internet w bibliotece szkolnej”

01.06.2018

Szkoła Policealna – Medyczne Studium Zawodowe im. Janusza Korczaka w Łukowie we współpracy z Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie, w dniu 6 czerwca 2018 r. organizuje konferencję metodyczną dla nauczycieli bibliotekarzy pod hasłem „Bezpieczny Internet w bibliotece szkolnej”. Honorowy Patronat nad wydarzeniem objął p. Sławomir Sosnowski Marszałek Województwa Lubelskiego.

Konferencja jest skierowana do nauczycieli bibliotekarzy województwa lubelskiego,w tym policealnych szkół medycznych województwa lubelskiego, oraz nauczycieli bibliotekarzy ze szkół miasta Łuków i powiatu łukowskiego.

Wydarzenie na Facebooku znajduje się pod tym linkiem

Informacja o konferencji

Szkoła Policealna – Medyczne Studium Zawodowe im. Janusza Korczaka w Łukowie we współpracy z Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie, w dniu 6 czerwca 2018 r. organizuje konferencję metodyczną dla nauczycieli bibliotekarzy pod hasłem „Bezpieczny Internet w bibliotece szkolnej”. Honorowy Patronat nad wydarzeniem objął p. Sławomir Sosnowski Marszałek Województwa Lubelskiego.

Cele konferencji:

- Realizacja priorytetu Ministra Edukacji Narodowej i Lubelskiego Kuratora Oświaty: Bezpieczeństwo w Internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych, zgodnie z priorytetem polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2017/2018;
- Rozwój współpracy między bibliotekarzami szkolnymi województwa lubelskiego oraz podnoszenie jakości ich pracy;
- Promowanie bezpiecznego korzystania z nowych technologii i Internetu w pracy bibliotek szkolnych.

Konferencja jest skierowana do nauczycieli bibliotekarzy województwa lubelskiego, w tym policealnych szkół medycznych województwa lubelskiego oraz nauczyciele bibliotekarze ze szkół miasta Łuków i powiatu łukowskiego.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Szczegółowych informacji w sprawie konferencji udziela osoba odpowiedzialna
za organizację: nauczyciel bibliotekarz Szkoły Policealnej - Medycznego Studium Zawodowego
w Łukowie - Anna Wiąckiewicz tel. 25 798 26 39 wew. 211.

Program konferencji dla nauczycieli bibliotekarzy
„Bezpieczny Internet w bibliotece szkolnej”

pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego

Termin: 6 czerwca 2018r.

Miejsce: Szkoła Policealna – Medyczne Studium Zawodowe im. Janusza Korczaka w Łukowie,
                ul. A. A Kryńskiego 10, 21-400 Łuków, tel. 25 798 26 39

Organizatorzy: Szkoła Policealna – Medyczne Studium Zawodowe im. Janusza Korczaka w Łukowie;

  Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Współpraca:

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Lublinie,

Biblioteka Pedagogiczna w Białej Podlaskiej Filia w Łukowie,

Biblioteka IV Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Łukowie.

Patronat medialny: Telewizja Master, „Biblioteka w szkole”.

Partner: MOL Sp. z o.o.

 

PROGRAM KONFERENCJI

CZĘŚĆ I:

930-1000: Rejestracja gości i uczestników konferencji;

1000: Otwarcie konferencji - powitanie gości, prelegentów i uczestników;

1015-1200: Wystąpienia prelegentów

Legalnie i bezpiecznie - o prawie autorskim w pracy nauczyciela bibliotekarza: Joanna Tarasiewicz, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Lublinie;

Legalne i bezpieczne - gdzie szukać internetowych źródeł informacji dla potrzeb biblioteki szkolnej?:
Maciej Sztorc, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Lublinie;

Oprogramowanie „w chmurze” dla bibliotek szkolnych: Aleksander Radwański, MOL Sp. z o.o.;

Wizerunek biblioteki szkolnej w cyberprzestrzeni: Anna Mieszkowska, Biblioteka Pedagogiczna
w Ciechanowie.


1200-1230: Przerwa kawowa.

 

CZĘŚĆ II: Wymiana doświadczeń w zakresie wykorzystania Internetu w pracy bibliotek szkolnych
- stoliki eksperckie:

1230-1300: O cyberbezpieczeństwie w bibliotece szkolnej - propozycje działań

Eksperci:

Szczęśniak Elżbieta, Biblioteka Pedagogiczna w Łukowie - szkoły podstawowe;

Gajda Sylwia, Biblioteka IV LO w Łukowie - szkoły ponadgimnazjalne;

Wiąckiewicz Anna, Biblioteka Szkoły Policealnej - Medycznego Studium Zawodowego w Łukowie
- szkoły policealne.

1300-1330: Promocja biblioteki szkolnej w Internecie - propozycje działań

Eksperci:

Kapitaniuk Joanna, Biblioteka Pedagogiczna w Łukowie: Projekty graficzne w Canvie;

MieszkowskAnna, Biblioteka Pedagogiczna w Ciechanowie: Strona/blog biblioteki;

Kożuch - Sierociuk Renata, Biblioteka IV LO w Łukowie: Internet narzędziem promocji bibliotek szkolnych.


1330-1430: Przerwa obiadowa.

1430-1500: Podsumowanie i zakończenie konferencji.