MEN nie zajmuje się czytelnictwem dzieci i młodzieży?

29.05.2018

Ministerstwo Edukacji Narodowej poinformowało, że odmawia objęcia honorowego patronatu nad V Międzynarodową Konferencją Naukową z cyklu „Kultura czytelnicza młodego pokolenia” organizowaną przez Katedrę Informatologii i Bibliologii Uniwersytetu Łódzkiego. Argumentem był 

„brak wyraźnego powiązania między założonymi celami konferencji a systemem oświaty oraz funkcjonowaniem dzieci i młodzieży w środowisku szkolnym”.

Zdaniem ministerstwa właściwym organem odpowiedzialnym za czytelnictwo młodych jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Z pełną treścią odpowiedzi ministerstwa można zapoznać się pod tym linkiem.

Konferencja odbędzie się w dniach 24-25 września 2018 roku w Łodzi. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej.