III Nowe Ogólnopolskie Forum Bibliotek Pedagogicznych

21.05.2018

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie zaprasza na III Nowe Ogólnopolskie Forum Bibliotek Pedagogicznych, które odbędzie się w dniach 14-15 czerwca 2018 r. Temat konferencji: Kreowanie wizerunku biblioteki pedagogicznej.

Podczas Forum podjęta zostanie dyskusja co zrobić, aby bogata oferta bibliotek pedagogicznych była jeszcze bardziej rozpoznawalna, aby środowisko korzystało z niej na szeroką skalę, aby dostrzegano i wykorzystywano potencjał i zaangażowanie tego typu bibliotek w służbie szeroko pojętego kształcenia.

Konferencja adresowana jest do nauczycieli, bibliotekarzy, bibliologów, informatologów, pedagogów, psychologów, doktorantów, specjalistów do spraw marketingu oraz wszystkich zainteresowanych promowaniem działalności placówek oświatowych.

Biblioteki pedagogiczne oprócz tradycyjnych zadań polegających na gromadzeniu, opracowaniu, ochronie, przechowywaniu i udostępnianiu użytkownikom materiałów bibliotecznych, podejmują wielokierunkowe działania związane ze wspomaganiem pracy nauczycieli, szkół i instytucji oświatowych. Nieustająco podnoszą jakość pracy i poszerzają ofertę edukacyjną. Tworzenie pozytywnego, atrakcyjnego obrazu biblioteki jest procesem ciągłym, wymagającym dużego zaangażowania i rzetelnej pracy.

     Podczas Forum podjęta zostanie dyskusja co zrobić, aby bogata oferta bibliotek pedagogicznych była jeszcze bardziej rozpoznawalna, aby środowisko korzystało z niej na szeroką skalę, aby dostrzegano
i wykorzystywano potencjał i zaangażowanie tego typu bibliotek w służbie szeroko pojętego kształcenia.

     Zapraszając do udziału w konferencji Organizatorzy zaplanowali wymianę doświadczeń w obszarach:

 • marketing, reklama, promocja, public relations w bibliotece,
 • metody i formy promocji placówki,
 • projektowanie kampanii informacyjnych i promocyjnych,
 • budowanie wizerunku poprzez organizację wydarzeń o charakterze edukacyjnym, kulturalnym i społecznym,
 • badanie potrzeb i poziomu satysfakcji użytkowników,
 • sposoby budowania pozytywnego wizerunku wewnętrznego i zewnętrznego biblioteki,
 • łamanie stereotypów dotyczących/na temat bibliotek i bibliotekarzy,
 • kadra, jej kompetencje oraz wpływ na jakość świadczonych usług,
 • kultura organizacyjna biblioteki,
 • realizacja innowacyjnych projektów podnoszących atrakcyjność oferty biblioteki,
 • sposoby komunikacji z użytkownikami,
 • współpraca z mediami,
 • e-marketing – atrakcyjne projekty stron internetowych, wykorzystywanie serwisów społecznościowych, komunikatorów, systemów virtual references,
 • współpraca ze środowiskiem poprzez budowanie relacji z użytkownikami, partnerami, sponsorami,
 • postrzeganie biblioteki przez otoczenie, system identyfikacji wizualnej, ochrona marki,
 • wpływ wyposażenia, wystroju i aranżacji wnętrz biblioteki na funkcjonalność i postrzeganie placówki,
 • metody i sposoby skutecznego docierania do szkół i placówek oświatowych,
 • aplikacje mobilne, wirtualna i rozszerzona rzeczywistość nowoczesnymi formami pracy z użytkownikiem,
 • wykorzystanie maker space (przestrzeni pracy kreatywnej) w budowaniu wizerunku biblioteki,
 • promocja biblioteki w przestrzeni miejskiej i reklama ambientowa,
 • gry i grywalizacja procesów bibliotecznych w budowaniu pozytywnych doświadczeń użytkowników.

Konferencja adresowana jest do nauczycieli, bibliotekarzy, bibliologów, informatologów, pedagogów, psychologów, doktorantów, specjalistów do spraw marketingu oraz wszystkich zainteresowanych promowaniem działalności placówek oświatowych.

Gościem specjalnym Forum będzie dr Joanna Heidtman - psycholog i socjolog, trener biznesu, doradca, coach.

Miejsce Konferencji: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. HHugona Kołłątaja w Krakowie, al. F. Focha 39, 30-119 Kraków.

Kontakt z Organizatorami: info.forumbibped@gmail.com

Więcej informacji znajduje się na oficjalnej stronie konferencji.