Zaproszenie na konferencję „Bezpieczny Internet w bibliotece szkolnej”

26.04.2018

 

Szkoła Policealna – Medyczne Studium Zawodowe im. Janusza Korczaka w Łukowie, we współpracy z Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie, w dniu 6 czerwca 2018r. organizuje konferencję metodyczną dla nauczycieli bibliotekarzy pod hasłem „Bezpieczny Internet w bibliotece szkolnej”. Honorowy Patronat nad wydarzeniem objął p. Sławomir Sosnowski Marszałek Województwa Lubelskiego.

Cele konferencji:

  • Realizacja priorytetu Ministra Edukacji Narodowej i Lubelskiego Kuratora Oświaty: Bezpieczeństwo w Internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych, zgodnie z priorytetem polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2017/2018;
  • Rozwój współpracy między bibliotekarzami szkolnymi województwa lubelskiego oraz podnoszenie jakości ich pracy;
  • Promowanie bezpiecznego korzystania z nowych technologii i Internetu w pracy bibliotek szkolnych.

Konferencja jest skierowana do nauczycieli bibliotekarzy województwa lubelskiego, w tym policealnych szkół medycznych województwa lubelskiego oraz nauczyciele bibliotekarze ze szkół miasta Łuków i powiatu łukowskiego.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Szczegółowych informacji w sprawie konferencji udziela osoba odpowiedzialna za organizację: nauczyciel bibliotekarz Szkoły Policealnej - Medycznego Studium Zawodowego w Łukowie - Anna Wiąckiewicz tel. 25 798 26 39 wew. 211.
 

Program konferencji

Link do wydarzenia na Facebooku: