Dlaczego warto czytać dzienniki? Scenariusz zajęć

12.03.2018

Nowa książka „Tropem jeźdźca na słoniu” wydana w serii „Poczytaj ze mną” (Egmont) to wspaniały pretekst, by porozmawiać z dziećmi o czytaniu dzienników, o archeologii, a także pokazać, jak różnorodne mogą gatunki literackie.

 

 

Zajęcia dla nauczycieli przedszkola oraz bibliotekarzy:

Przebieg zajęć:

Wprowadzenie:

Prowadzący wita się z dziećmi i zapowiada, że poznają zupełnie niezwykłą książkę, dowiedzą się, kim jest archeolog, a może nawet sami zostaną archeologami.

Część właściwa:

  1. Prowadzący pokazuje dzieciom starą zniszczoną księgę (dziennik), wprowadza dzieci w nastrój tajemnicy i  opowiada o tym, czym jest dziennik, i o tym, czego możemy się z nich – nawet po bardzo wielu latach – dowiedzieć. Co nam zdradzają?
  2. Prowadzący pyta dzieci, czego ich zdaniem jeszcze można się dowiedzieć z dzienników. Omawia każdą odpowiedź i wszystkie właściwe zapisuje na dużych kartkach – lub przedstawia je w formie obrazków – i przyczepia do tablicy.
  3. Prowadzący zapowiada, że przyniósł nieco bardziej współczesny dziennik. Opowiada o książce, ustala z dziećmi, kim jest archeolog, i czyta fragment.
  4. Prowadzący rysuje na tablicy obrys człowieka i pyta dzieci, jakie cechy są niezbędne, by być dobrym archeologiem. Dopisuje cechy wokół postaci, rysując strzałki w kierunku archeologa.  
  5. Prowadzący pyta, czy na podstawie tego fragmentu dziennika dzieciom udało się zdobyć jeszcze jakieś inne informacje niż te, które zostały wcześniej zapisane na tablicy. Jeśli zachodzi taka potrzeba, dopisuje.
  6. Prowadzący czyta dzieciom drugą część opowiadania wraz z wyjaśnieniem, skąd się wzięło zaginione dzieło i na czym polegała pomyłka archeologów. Jeśli jest taka możliwość pokazuje dzieciom ilustrację wraz z obrysem na wydruku min. A3
  7. Prowadzący zaprasza dzieci do zabawy w archeologów.
  8. Zasady: Gdzieś w sali zostały ukryte zaginione etruskie malowidła, trzeba je znaleźć i wymyślić im nazwę na podstawie kształtu, a następnie przynieść je do „profesora”, którym jest prowadzący, i opowiedzieć o znalezisku.
  9. Prezentacja znalezisk i gratulacje dla odkrywców.


Zakończenie:

Prowadzący przynosi dzieciom kronikę albo po prostu duży zeszyt i proponuje, by prowadzili od teraz prawdziwy dziennik, zostawiając ślad po każdym spędzonym wspólnie dniu.
Nauczyciel będzie zapisywał za dzieci, które jeszcze nie potrafią pisać, a one zajmą się zilustrowaniem dnia. Ważne, by znalazły się obrazki odzwierciedlające emocje, jakie były obecne w danym dniu w grupie. Warto przedstawić tu dzieciom graficzne znaki emocji (emotikony).   

Grupa wspólnie przygotowuje pierwszy wpis do dziennika.