Piąta edycja Olimpiady Bibliologicznej i Informatologicznej

11.09.2017

Wraz z Katedrą Informatologii i Bibliologii Uniwersytetu Łódzkiego, zachecamy nauczycieli szkół ponadpodstawowych do zainteresowania uczniów udziałem w Olimpiadzie Bibliologicznej i Informatologicznej. Jej głównym celem jest rozbudzenie zainteresowań młodego pokolenia sprawami książki, informacji, kultury czytelniczej i bibliotek oraz zwrócenie uwagi na rolę kompetencji informacyjnych we współczesnym świecie.

Olimpiada organizowana jest od 2013 roku. Rozpoczęła się jej V edycja. Przedsięwzięcie cieszy się coraz większą popularnością i jest pozytywnie odbierane przez środowisko bibliotekarskie i naukowe.

Współorganizatorem Olimpiady jest Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich (TNBSP).

Olimpiada przebiega w trzech etapach: etap I (szkolny) – uczniowie przygotowują esej na jeden z trzech tematów, ocenia komisja szkolna; etap II – odbywa się w regionach, ma charakter egzaminu pisemnego, ocenia Komitet Główny Olimpiady; etap III (finał) – odbywa się w Łodzi, w siedzibie organizatora, ma charakter indywidualnego konkursu wiedzy i umiejętności.

Tematy wypracowań do etapu szkolnego:

  1. Społeczeństwo idealne? Rozważania „za” i „przeciw”insprowane książką Aldousa Huxleya „Nowy wspaniały świat”.
  2. Wizje bibliotek w literaturze pięknej – moje odkrycia.
  3. Informatologia jako dyscyplina naukowa czasów współczesnych.

Wszystkie aktualne informacje znajdują się na stronie OBiI: www.olimpiadabii.uni.lodz.pl