IV Opolska Sesja Nauczycieli Bibliotek Szkolnych i Pedagogicznych

24.08.2017

27 września w Regionalnym Ośrodku Wsparcia Edukacji w Opolu odbędzie się IV Opolska Sesja Nauczycieli Bibliotek Szkolnych i Pedagogicznych pt. Czytam i działam.

Sesja poświęcona będzie zagadnieniom związanym z czytelnictwem dzieci i młodzieży, wymianie doświadczeń w zakresie form i metod pracy z dziećmi i młodzieżą, działań nauczycieli i bibliotek szkolnych na rzecz inicjowania kultury czytelniczej, metod i form pracy z młodym czytelnikiem oraz realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 3. Sesja ma charakter warsztatowy. Każdy uczestnik będzie mógł wziąć udział w 2 warsztatach dot. wybranego poziomu nauczania.

Chęć uczestnictwa w sesji można zgłosić na stronie: https://kursy.rcre.opolskie.pl/rejestracja/1085

Opłata za udział w zaplanowanej na 5 godzin konferencji to 20 PLN.

Program:
9.00 – 9.10 Otwarcie konferencji
9.10 – 9.40 „Uczenie przez eksperyment – jak biblioteka może wspierać w dzieciach potrzebę odkrywania reguł rządzących rzeczywistością” - dr Tomasz Grzyb
9.40 – 10.10 „Człowiek nie rodzi się czytelnikiem - refleksje o uwarunkowaniach kultury czytelniczej” – dr Robert Mertuszka
10.10 –10.25 Bibliografia „Oświata na Śląsku Opolskim" – komunikat Iwona Kowalska, Anna Zacłona, PBW w Opolu
10.25 – 10.40 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa. Priorytet 3 – Robert Gwóźdź, KO w Opolu
10.40 – 10.55 Przerwa kawowa
10.55 – 14.00 Festiwal pomysłów na czytanie – WARSZTATY

Szkoła podstawowa I-III
Edukacja wczesnoszkolna – czytelnictwo a kształtowanie postaw prozdrowotnych, Mariola Kasprzyk, Beata Techmańska – SP nr 3 w Brzegu
Różne oblicza książki - zabawy formą i treścią, Ewa Dolata-Makuch – PBW w Opolu

Szkoła podstawowa IV-VII
E – twinning w bibliotece szansą na rozwijanie kompetencji kluczowych – Bronisława Niespor, Agnieszka Skrzydelska, RCRE w Opolu,
Biblioteka szkolna – instytut regulacji wyobraźni, Adriana Jarosz - Zespół Szkół Gminy Izbicko SP w Krośnicy

Szkoła średnia
Człowiek nie rodzi się czytelnikiem, Robert Mertuszka – DODN Wrocław
Wirtualne przestrzenie biblioteki szkolnej – praktyczny przegląd wybranych narzędzi TIK, Agnieszka Brzeźna – Centrum Kształcenia Praktycznego w Nysie

Więcej informacji na stronie: http://www.pedagogiczna.pl/index.php/imprezy/konferencje/2058-czytam-i-dzialam-iv-opolska-sesja-bibliotek-szkolnych-i-pedagogicznych-zaproszenie