Bibliotekarz Roku 2016 - można głosować

19.04.2017

Mirosława Bogacz, nauczyciel bibliotekarz w XI Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Dąbrowskiej w Krakowie, redaktor naczelna kwartalnika "Biblioteka - Centrum Informacji", autorka książki "Vademecum skomputeryzowanego nauczyciela bibliotekarza" jest kandydatką na Bibliotekarza Roku 2016. Wśród piętnastu kandydatów jako jedyna reprezentuje środowisko nauczycieli bibliotekarzy.

Więcej informacji o konkursie i kandydatachMożna głosować.