Biblioteki szkolne znów na celowniku! Protestujemy i proponujemy działania

15.03.2017

 

W czasie licznych debat na temat planowanej reformy edukacji, które odbywały się w 2016 r., pogląd, że dobra biblioteka szkolna, ma w kwestii edukacji czytelniczej i wspierania procesu dydaktycznego kluczowe role do spełnienia, był przyjmowany jako oczywistość. Nie wzbudzalo to żadnych pytań czy też kontrowersji. Akurat w tej dziedzinie wszyscy (bez względu na poglądy na temat innych aspektów reformy) byli zgodni. W czerwcu 2016 r minister Anna Zalewska swoje podsumowanie całej debaty rozpoczęła slajdem zatytułowanym "zmiana przez czytanie".

Obecnie zmiana polega na tym, że z podstawy programowej kształcenia ogólnego wykreślono wszystkie zapisy o zadaniach bibliotek szkolnych we wspomaganiu realizacji szkolnych treści nauczania. A w propozycjach MEN dotyczących nowego sposobu naliczania subwencji oświatowej pojawiła się koncepcja ograniczenia finansowania nauczycieli bibliotekarzy. Konsekwencje dla dostępności bibliotek szkolnych dla uczniów łatwo przewidzieć.

Możesz czynnie wyrazić swój protest! Sprawdź, co proponujemy na stronie Stopllikwidacjibibliotek.pl