Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie - niezwykła wystawa i lekcje dla uczniów

29.09.2016

  

Z okazji jubileuszu 200-lecia Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego przygotowała niezwykłą wystawę swoich najciekawszych zbiorów. Wśród autorów m.in.: Rembrandt, Dürer, Goya, Munch, Kopernik, Krasicki, Mickiewicz, Skłodowska-Curie, Bach, Szymanowski, Górecki, Lutosławski. 

Dla szkół jest dodatkowa atrakcja: tematyczne zajęcia w przestrzeni wystawy.

Wystawa trwać będzie od 6 października 2016 do 23 lutego 2017.

 

Zaprezentowanych zostanie ponad 200 obiektów z kolekcji BUW. Będą one świadectwem bogactwa posiadanych przez Bibliotekę zbiorów. Wśród nich nie tylko książki, ale też ryciny, rysunki, rękopisy, druki muzyczne, czasopisma, plakaty i wiele innych obiektów od IX do XX wieku. Zapraszamy na niezwykłą ekspozycję atrakcyjnie wyeksponowanych wielkoformatowych fotografii, skanów o bardzo wysokiej rozdzielczości, reprodukcji i doskonale odtworzonych modeli naszych najciekawszych zbiorów, których oryginały spoczywają  w dostosowanych klimatycznie i zabezpieczonych pomieszczeniach gabinetów Biblioteki, a szczególnie cenne w skarbcu. Ze względu na brak dostosowania przestrzeni ekspozycyjnej nie ma możliwości pokazania na wystawie tych zasobów w oryginale.

Godziny otwarcia wystawy: 07 października 2016 – 23 lutego 2017, Wtorek – niedziela, godz. 11.00 – 19.00, Poniedziałki, święta i dni wolne od pracy w Bibliotece Uniwersyteckiej – ekspozycja zamknięta. Wstęp wolny

 Lekcje dla szkół

1.  Biblioteki cyfrowe – czym są i co można w nich znaleźć?
Cel lekcji: Zapoznanie się z rodzajami bibliotek cyfrowych i znajdującymi się w nich kolekcjami książek, czasopism i innych materiałów bibliotecznych oraz ze sposobami ich wyszukiwania.
Opis: Lekcja składa się z wprowadzenia informującego o zasadach działania bibliotek cyfrowych, trzech zadań oraz podsumowania. Przewidywany czas trwania – 45 minut.
 
2. Magiczne zwoje i nie tylko – język i forma rękopisu od średniowiecza do współczesności
Cel: Zapoznanie uczniów z historią trzech alfabetów: łacińskiego, arabskiego i ge’ez. Uczestnicy lekcji dowiedzą się: kiedy i gdzie powstały, na jakim obszarze występowały oraz czy nadal są używane. Dalsza część lekcji poświęcona będzie różnym formom rękopisu: (kodeks w trzech odmianach – średniowieczny, staropolski i współczesny), zwój, dyplom (zarówno w znaczeniu dokumentu królewskiego jak i dyplom jaki znamy obecnie). Przy omawianiu wszystkich form rękopisu zostaną poruszone następujące aspekty wpływające na wygląd manuskryptu: pismo, oprawa, zdobienia, materiał, z którego powstał.
Opis: czas trwania lekcji – 45 min. Lekcja rozpocznie się od zademonstrowania na przykładzie obiektów zgromadzonych na wystawie zjawiska różnorodności alfabetów i ich zapisu, następnie uczniowie zostaną podzieleni na grupy i dostaną do wykonania zadania.
 
3. Czy w Bibliotece są dzieła sztuki? Gdzie ich szukać i czemu mogą służyć?
Cel: Zapoznanie się z rodzajami zbiorów artystycznych BUW, poznanie technik w jakich powstawały, funkcji jakie pełniły w swoich epokach i jakie mogą pełnić dzisiaj, a także próba ich interpretacji.
Opis: Lekcja składa się z wprowadzenia, czterech zadań realizowanych w grupach oraz podsumowania i przedstawienia wyników zadań z udziałem uczniów. Przewidywany czas trwania – 45 minut, w tym 15-20 minut na pracę w grupach.
 
4.Książka w kołysce
Cel: Zapoznanie się z najstarszymi książkami drukowanymi BUW,  ogólną charakterystyką inkunabułów oraz nabycie umiejętności ich „rozpoznawania”.
Opis: Lekcja składa się z wprowadzenia ‒- w oparciu o obiekty – do problematyki starych druków, czterech zadań oraz wspólnego ich omówienia. Uczniowie pracują w 3 zespołach. Przewidywany czas pracy – 45 min.
 
Informacja, zapisy na lekcje:    
Agnieszka Kościelniak-Osiak
Oddział Promocji, Wystaw i Współpracy
Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie
ul. Dobra 56/66, 00-312 Warszawa
tel. 22 55 25 283, 55 25 175, 55 25 346, 55 25 309
lub Katarzyna Ratajczyk katarata@katarata.com +48 510 205 042