XXXIII Międzynarodowy Konkurs Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży im. Wandy Chotomskiej

15.09.2016

Rozpoczyna się kolejna edycja najpopularniejszego chyba konkursu literackiego, adresowanego do uczniów wszystkich typów szkół. 
W poprzedniej edycji konkursu wzięli udział uczniowie z 401 szkół z Polski, USA, Niemiec, Litwy, Turcji. Nadesłano 5976 wierszy i opowiadań. 
Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpiło w maju 2016 r. w w Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica w Słupsku (fot.).
 
 
 
Z regulaminu:
  - W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych.
  - Tematyka wierszy i opowiadań jest dowolna.
  - Termin nadsyłania prac mija 15 stycznia 2017.
  - Dla pełnego  obiektywizmu oceny w kategorii poezji – każdy autor proszony jest o nadesłanie kilku wierszy.
  - Prace oceniane będą w kategoriach wiekowych: uczniowie klas I-IV, uczniowie klas V- VI , uczniowie gimnazjum; uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. 
  - wręczenie nagród nastąpi w maju 2017 r. podczas uroczystej gali w Słupsku.
 
Konkurs Literackiej Twórczci Dzieci i Młodzieży, istnieje od 1984 roku. Inicjatorem i organizatorem jest Gimnazjum nr 2 im. ks. Jana Twardowskiego (przed reformą Szkołą Podstawowa nr 4) w Słupsku. Od r. 2011 ma zasięg międzynarodowy. 
Główne cele konkursu: inspirowanie zainteresowań literackich, czytelniczych, rozbudzanie wyobraźni, wrażliwości, podkreślanie i promowanie talentu dziecka, zachęcenie dzieci i młodzieży polonijnej do podejmowania prób literackich w języku polskim, umożliwienie udziału w literackiej zabawie dzieciom specjalnej troski. 32 lata jego istnienia zaowocowało wydaniem 25 książek z wierszami i opowiadaniami laureatów i wyróżnionych. Od 2014 roku patronką konkursu jest Wanda Chotomska. 
 
Dane adresowe organizatora: Gimnazjum nr 2 im. ks. Jana Twardowskiego, ul Sobieskiego 3, 76-200 Słupsk, tel./fax. 59 845-61-40.
Koordynator: Maria Pietryka-Małkiewicz (tel. 692 477 930)
 
Strona internetowa konkursu, a tam m.in: firmularz zgłoszenia, wyniki poprzednich edycji, galerie.                   
 
Na zdjęciach: gala wręczenia nagród, Słupsk,maj 2016