Olimpiada Biblilogiczna i Informatoligiczna 2016/2017

08.09.2016

Olimpiada organizowana jest przez Katedrę Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Łódzkiego od r. 2013. Obecnie rozpoczyna się IV edycja. Przedsięwzięcie cieszy się coraz większą popularnością i jest pozytywnie odbierane przez środowisko bibliotekarskie i naukowe.
W ubiegłorocznej edycji wystartowało 221 uczniów, którzy reprezentowali  47 szkół z 15 województw. 
 
Zobacz szczegóły
Edycja 2016/17
Przed nami kolejna, IV z kolei edycja Olimpiady. Komisja dopuszcza również udział bibliotekarzy bibliotek publicznych jako współopiekunów startujących w olimpiadzie uczniów. Prócz korzyści dla olimpijczyków, to świetna okazja do promocji biblioteki oraz zawodu bibliotekarza. Obecna edycja, podobnie jak poprzednie, składać się będzie z trzech etapów.
 
Etap I (szkolny) polegać będzie na przygotowaniu pod ocenę komisji szkolnych eseju na jeden z trzech tematów. Oto one:
1. Między tradycją a nowoczesnością: czytanie książek w tradycyjnej postaci czy za pośrednictwem czytnika e-booków?
2. Książka na własność czy z biblioteki?: o preferencjach nastolatków.
3. Gdyby nie było książek to… Moje wyobrażenia o świecie bez literatury.
 
Etap II – odbędzie  się w miejscu wskazanym przez organizatora, będzie miał charakter egzaminu pisemnego, ocenianego przez Komitet Główny, a jego celem będzie wyłonienie uczestników  (maksymalnie 20) etapu III.
 
Etap III – odbywa się w siedzibie organizatora, będzie miał charakter indywidualnego konkursu wiedzy i umiejętności