Mlodzi bibliotekarze spotykają się w Opolu

07.09.2016

Fachowe wykłady i warsztaty, ale też program kulturalny, rozrywkowy i integracyjny czekają w Opolu na młodych bibliotekarzy. 
 
Termin: 15-16 września.
 
Podobno są jeszcze ostatnie wolne miejsca

 

 

11. Forum Młodych Bibliotekarzy

„W bibliotece wszystko gra”

 

11. Forum Młodych Bibliotekarzy odbędzie się w Opolu w dniach 15 – 16 września 2016 roku.
Jest to wydarzenie skupiające bibliotekarzy z całej Polski, młodych nie tylko wiekiem, ale i tych, którzy są na początku swojej drogi zawodowej. Jest płaszczyzną, która daje niecodzienną okazję do wymiany doświadczeń, wiedzy oraz umiejętności potrzebnych w tym zawodzie. Uczestnicy tego wydarzenia, podczas licznych wykładów i warsztatów przygotowanych przez bibliotekarzy oraz specjalistów z innych dziedzin, będą mieli możliwość poszerzenia swoich kompetencji oraz zainteresowań, które wykorzystają w swojej codziennej pracy z czytelnikami i użytkownikami przestrzeni bibliotecznej. Jako wydarzenie o randze ogólnopolskiej, 11. FMB będzie również szansą do zaprezentowania walorów oraz potencjału naszego miasta i regionu.

Hasło tegorocznej edycji brzmi „W bibliotece wszystko gra” – nie tylko dlatego, że Opole nazywane jest stolicą polskiej piosenki. Chcemy pokazać, że biblioteka to przestrzeń, w której, tak jak w muzyce, przenikają się różne dziedziny sztuki, gdzie można realizować swoje pasje i zainteresowania oraz, co niemniej ważne, po prostu spędzić wolny czas. Jest tu miejsce zarówno dla solistów jak i zespołów, wirtuozów, a także instrumentalistów, improwizacji i planowanego działania, pielęgnowania tradycji i wyznaczania trendów. Tutaj, tak jak w orkiestrze, wszystko musi grać.

Organizatorami 11. FMB są

  • Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
  • Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Zarząd Okręgu w Opolu
  • Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emanuela Smołki w Opolu
  • Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Opolu
  • Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna w Opolu
  • Biblioteka Główna Uniwersytetu Opolskiego
  • Biblioteka Główna Politechniki Opolskiej
  • Biblioteka i Centrum Informacji Naukowej Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu

Więcej informacji o 11.FMB można uzyskać pod adresem http://www.sbp.pl oraz http://11fmbopole.wixsite.com/11fmb