Za zniszczenie darmowego podręcznika rodzić płaci na konto MEN.

02.09.2016

MEN przypomina, że za zgubienie zniszczenie lub niezwrócenie podręcznika do klas I-III szkoły podstawowej, przekazanego z dotacji celowej, szkoła może żądać od rodziców zwrotu kosztów.  
Na jakie konto i ile należy wpłacić?
Wpłaty rodzic powinien dokonać na rachunek Ministerstwa Edukacji Narodowej, nr: 59 1010 1010 0031 2822 3100 0000.
W treści przelewu należy wpisać: „zwrot za podręcznik do klasy …”.
 
Ceny podręczników:
- 4,34 zł za każdą z czterech części „Naszego elementarza” do klasy I szkoły podstawowej;
- 4,21 zł za każdą z dziewięciu części podręcznika „Nasza szkoła” do klasy II szkoły podstawowej;
- 2,35 zł za każdą z dziesięciu części podręcznika „Nasza szkoła” do klasy III szkoły podstawowej.