Baśnie, podania i legendy Mazowsza w komiksie - II edycja konkursu dla szkół podstawowych woj. mazowieckiego

23.03.2016

Zadanie konkursowe polega na samodzielnym zaprojektowaniu i wykonaniu komiksu ilustrującego treść dowolnej baśni, podania lub legendy związanej z Mazowszem, wykorzystując do tego wskazane w Regulaminie narzędzia TIK. Szczegóły