Ogólnopolska konferencja nauczycieli bibliotekarzy szkół artystycznych

21.03.2016

Konferencja odbędzie się 26 kwietnia 2016 r. w Zespole Szkół Plastycznych w Bydgosczy.
Gdy zobaczysz interesujący program, to pewnie skorzystasz z formularza zgłoszeniowego. Masz na to czas tylko do 16.04. Udział w konferencji jest bezpłatny