Wszystkim szkołom należy się kasa z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na zakup książek do bibliotek. Przeczytaj, jak to zrobić.

07.10.2015

Do 20 listopada dyrektorzy szkół dla dzieci i młodziezy (tym razem już ze  wszystkich) i bibliotek pedagogicznych mogą skladać do organów prowadzących wnioski o dofinansowanie zakupów książek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2016-2020.

Opracowaliśmy praktyczny miniporadnik, w którym są zawarte podstawowe informacje na ten temat.