Program dofinansowania bibliotek szkolnych (Książki naszych marzeń) - wzór wniosku

22.05.2015

MEN opublikowało przykladowe wzory (a ściślej formularze) wniosków: dyrektora szkoły do organu prowadzącego oraz organu prowadzącego do wojewody