Program dofinansowania książek dla bibliotek szkół podstawowych – termin składania wniosków znów przedłużony

22.05.2015

Projekt programu „Książki naszych marzeń” jest w porządku obrad Rady Ministrów dn. 26 maja br. W projekcie są nowe, miejmy nadzieję, że już ostateczne, terminy.

  • Poinformowanie (przez MEN) organów prowadzących szkoły o programie rządowym i sposobie jego realizacji – w ciągu 7 dni od dnia przyjęcia programu
  • Złożenie przez dyrektorów szkół wniosków do organów prowadzących – do 24 czerwca
  • Złożenie przez organy prowadzące szkoły wniosków do wojewodów – do 8 lipca
  • Przekazanie  przez wojewodów do MEN informacji o łącznej wysokości kwot wsparcia – do 24 lipca
  • Wystąpienie przez MEN do Ministerstwa Finansów z wnioskiem o uruchomienie środków dla poszczególnych województw – do 31 lipca.
  • Dokonanie przez wojewodów weryfikacji wniosków i podziału środków – do 7 sierpnia.

Uwaga: Zapraszamy na Forum Biblioteki w Szkole - do dyskusji i wymiany informacji na temat programu (i nie tylko).