XV Ogólnopolskie Forum Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich - zaproszenie

19.02.2015

                    

W maju (30-31) spotykamy się w Krakowie na XV Forum.

Temat: Potencjał edukacyjny i wychowawczy bibliotek szkolnych.

Wykłady, warsztaty, rozmowy, spotkania, wycieczki, piękny Kraków. Warto tam być.

Wszystkie informacje: http://www.tnbsp.malopolska.pl/index.php/forum2