Olimpiada Bibliologiczna i Informatologiczna 2014/2015 – II etap zakończony

03.02.2015

Do tegorocznej Olimpiady zgłosiło się 131 uczniów z 14 województw. Drugi etap (po eliminacjach szkolnych), do którego przystąpiło 61 uczniów, odbył się w dwóch komisjach: w Krakowie i w Łodzi.

Zadaniem uczniów w II etapie było rozwiązanie testu złożonego z 20 pytań otwartych i zamkniętych oraz napisanie rozprawki na temat: Czy zgadzasz się z tezą, że społeczeństwo polskie jest społeczeństwem informacyjnym? Do finału, który odbędzie się 17 kwietnia na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego, zakwalifikowano 24 osoby.

Strona Olimpiady: http://www.olimpiadabii.uni.lodz.pl/

Sprawozdanie z II etapu Olimpiady Bibliologicznej i Informatologicznej

dr Zbigniew Gruszka

W dniu 16 stycznia 2015 r. odbył się drugi etap Olimpiady Bibliologicznej i Informatologicznej. Spotkał się z większym, niż w poprzednim roku zainteresowaniem.

Do tegorocznej edycji zgłosiło się 131 uczniów z 14 województw. Ostatecznie do II etapu zakwalifikowano 77 uczniów. Eliminacje zostały zaplanowane w dwóch komisjach okręgowych: w Krakowie przy II Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Jana III Sobieskiego, a także w Łodzi – w siedzibie Komitetu Głównego Olimpiady (Wydział Filologiczny Uniwersytetu Łódzkiego). Przystąpiło do nich 61 uczniów – 33 w Krakowie i 28 w Łodzi.

Zadaniem uczniów w II etapie było rozwiązanie testu złożonego z 20 pytań otwartych i zamkniętych oraz napisanie rozprawki na temat: „Czy zgadzasz się z tezą, że społeczeństwo polskie jest społeczeństwem informacyjnym?”. Łącznie do zdobycia było 60 punktów – 28 z testu i 32 z rozprawki. Za odpowiedzi błędne w teście punkty były odejmowane. W przypadku rozprawki brany był pod uwagę m.in. zgodność z formą pisarską rozprawki, dobór argumentów, styl.

Aby zakwalifikować się do etapu finałowego, należało zdobyć co najmniej 32,5 punktu. Wyłoniliśmy 24 osoby z takim i wyższym wynikiem, dla których 17 kwietnia na Wydziale Filologicznym UŁ zorganizowany zostanie finał. Sponsorem nagród w tegorocznej edycji Olimpiady jest firma Qulto. Patronat medialny sprawuje „Biblioteka w Szkole”, „Poradnik Bibliotekarza”, natomiast patronat honorowy: Minister Edukacji Narodowej, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Dziekan Wydziału Filologicznego UŁ.

Organizatorzy pragną serdecznie podziękować Panu Dyrektorowi Markowi Stępskiemu oraz Paniom: Ewie Wach-Czubińskiej i Marcie Kobylińskiej-Kędzior z II Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie za ogromną pomoc w zorganizowaniu pierwszego w historii Olimpiady etapu okręgowego, a także wszystkim uczniom wraz z opiekunami za twórcze współzawodnictwo.