Joanna Kluzik-Rostkowska (MEN) i Małgorzata Omilanowska (MKiDN) mają wspólne intencje w sprawie bibliotek szkolnych

22.01.2015

Podsczas specjalnie zwołanej konferencji prasowej (22.01.2015) Kluzik-Rostkowska i Omilanowska podpisały list intencyjny w sprawie współpracy MEN i MKiDN w sprawie rozwoju czytelnictwa. Efektem ma być włączenie bibliotek szkolnych do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w latach 2016-2020.

Minister Kluzik-Rostkowska poinformowała też, że w r. 2015 MEN wyda na zakup książek dla bibliotek w szkołach podsstawowych 15 mln zł (biorąc pod uwagę 20-procentową partycypację samorządów - do bibliotek trafią książki za 18 mln zł).

Redakcja "Biblioteki w Szkole" jako pierwsza,  zwróciła uwagę na szkodliwość pomięcia bibliotek szkolnych w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa (artykuł Biblioteka w Szkole 1/2014), a następnie prowadziła zakrojoną na szeroką skalę akcję informacyjną na ten temat (m.in.: http://bibliotekawszkole.pl/news.php?id=246). Nasze argumenty były tak oczywiste, że znalazly zrozumienie opinii publicznej, a następnie we właściwych urzędach. Będziemy na bieżąco informowali o rozwoju sytuacji w tej sprawie