List do Rzecznika Praw Dziecka w sprawie ograniczania uczniom dostępu do bibliotek szkolnych

28.10.2014

Redakcja Biblioteki w Szkole wysłała do Rzecznika Praw Dziecka list w sprawie  ograniczania dostępu dzieci i młodzieży do bibliotek szkolnych, a co za tym idzie – do książki i edukacji czytelniczej.

 

Główne tematy listu:

1.  Władze państwowe i samorządowe łamią przepisy prawne  dotyczące  obowiązku zapewnienia uczniom dostępu do bibliotek szkolnych.

2. Organy prowadzące szkoły stosują (za przyzwoleniem  MEN)  różne formy omijania prawa w celu ograniczania dostępności bibliotek szkolnych dla uczniów. 

3. Dzieci z oddziałów przedszkolnych znajdujących się w szkołach są wykluczane z możliwości korzystania z bibliotek szkolnych.

4. Jakość oferty edukacyjnej polskich szkół jest obniżana przez hamowanie rozwoju bibliotek szkolnych, niewykorzystywanie ich potencjału.  

5. Dzieci i młodzież szkolna są wykluczane z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

 

Tekst listu do Rzecznika Praw Dziecka

Tekst raportu Biblioteki w Polsce. Stan na 2012 r. (raport dotyczy wszystkich sieci bibliotecznych, rozdział o bibliotekach szkolnych zaczyna sie na s. 27)