Asystenci nauczycieli podpisani

14.05.2014

Prezydent podpisał nowelizację Ustawy o systemie oświaty

Najwięcej kontrowersji wzbudziła zmiana dotycząca zatrudniania asystenta nauczyciela w szkole podstawowej

 

Nowe przepisy mówią, że  września 2014 r. zajęcia w klasach I-III oraz w świetlicy będzie mógł prowadzić asystent nauczyciela. Jego zadaniem będzie wspieranie nauczyciela lub osoby niebędącej nauczycielem, prowadzących zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, lub wspieranie wychowawcy świetlicy. Asystent nauczyciela musi mieć wykształcenie co najmniej na poziomie wymaganym do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole podstawowej oraz przygotowanie pedagogiczne. Będzie on zatrudniany na zasadach określonych w Kodeksie pracy, z tym że wynagrodzenie ustala się nie wyższe niż przewidziane dla nauczyciela dyplomowanego.

 

Nowelizacja reguluje też funkcjonowanie świetlic w szkołach podstawowych i gimnazjach oraz wprowadza zmiany dotyczące odroczenia obowiązku szkolnego dzieci 6-letnich.

 

Pełny tekst nowelizacjihttp://orka.sejm.gov.pl/opinie7.nsf/nazwa/2132_u/$file/2132_u.pdf