Jak w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa

10.05.2014

W  r. 2014 w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa przeznaczono na zakup książek do bibliotek publicznych 23 mln. zł. W tej kwocie są 3 mln zł na "zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych zgodnie z potrzebami partnerskich bibliotek szkolnych”. Mogą się o to ubiegać biblioteki publiczne, które „nawiążą współpracę z bibliotekami szkolnymi w celu zwiększenia poziomu czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz poprawy jakości obsługi czytelniczej tych grup poprzez zakup nowości wydawniczych”. 

Główne zasady:
1. Biblioteka publiczna nawiązuje współpracę partnerska z dyrektorem szkoły (tylko szkoły podstawowe lub gimnazja) w celu wspólnych dzialań na rzecz szeroko rozumianego rozwoju czytelnictwa z naciskiem na upowszecnienia dostępu do nowości wydawniczych.
 
2. W ramach współpracy biblioteka publiczna aplikuje (w terminie do 13 czerwca 2014) o dofinansowanie z programu (miinimalna kwota: 1000 zł) zakupu książek (także książek mówionych, multimediów, wydawnictw nutowych i kartograficznych). W ramach programu nie można kupować m.in. czasopism, programów i gier komputerowych, filmów, nagrań muzycznych, podręczników, materiałów metodycznych i dydaktycznych.
 
3. Biblioteka publiczna musi mieć wklad własny w wys. min. 25% kwoty przeznaczonej na realizację zadania.
 
4. Zakupione ksiązki są wlasnością biblioteki publicznej, są udostepniane w bibliotece publicznej lub przekazane w depozyt bibliotece szkolnej (minimum na 1 miesiąc, maksimum do końca roku szkolnego 2014/2015.
 
5. Dopuszcza się wymianę zasobów w obrębie bibliotek partnerskich za zgodą biblioteki publicznej.