Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa bez bibliotek szkolnych.

25.04.2014

Wszyscy się dziwią, a MEN milczy.