Konkurs

17.09.2013

Zapraszamy do udziału w XXX Międzynarodowym Konkursie Literackiej Twórczości, organizowanym przez Gimnazjum nr 2 w Słupsku. Szefową komisji jest pani Wanda Chotomska.

 

Pobierz:

Wierszo-list Wandy Chotomskiej, będący zaproszeniem.

Regulamin

 

Gimnazjum nr 2 im. ks. Jana Twardowskiego w Słupsku i Stowarzyszenie Soroptimist International  tradycyjnie już przypominają zaprzyjaźnionym z dziecięcą i młodzie­żową twórczością literacką – Nauczycielom Bibliotekarzom, Polonistom, Nauczy­cielom Kształcenia Zintegrowanego o trzydziestej edycji - Międzynarodowego  Konkursu Literackiej Twórczości Dzie­ci i Młodzieży Gimnazjalnej. 

Na rozstrzygnięty w maju, XXIX Konkurs  nadesłano 10835 zestawów tekstów literackich z 492 szkół podstawowych i gimnazjów z całej Polski oraz 456 wierszy i opowiadań młodzieży polonijnej z 32 szkół w Stanach Zjednoczonych i 149 utworów literackich z 3 szkół w Berlinie. Nagrodzone i wyróżnione wiersze i opowiadania zostały opublikowane w książce pokonkursowej „Poprowadź mnie przez zielone ogrody” i zostały wręczone młodym literatom podczas uroczystej gali.

Ten piękny tytuł zaczerpnęliśmy z wiersza laureata konkursu – ucznia klasy I Gimnazjum w Chmielniku – Łukasza Prażucha. Spośród kilkunastu propozycji tytułu tomiku, wybranych oczywiście z nagrodzonych wierszy – ta zachwyciła  jurorów najbardziej. Szczególnie Panią Wandę Chotomską – przewodniczącą komisji konkursowej .

Bardzo dziękujemy nauczycielom polskich i polonijnych szkół z pasją pracujących nad inspirowaniem zainteresowań i doskonaleniem  umiejętności literackich swoich uczniów.

 

 

Regulamin konkursu:

1. W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów.

2. Tematyka wierszy i opowiadań jest dowolna.

3. Prace konkursowe należy nadsyłać do Gimnazjum nr 2 w Słupsku do 20.01.2014 r. Dla pełnego obiektywizmu oceny w kategorii poezji – każdy autor proszony jest o nadesłanie kilku wierszy.

4. Wiersze i opowiadania powinny być podpisane następująco: imię i nazwisko autora, klasa, szkoła, miejscowość; imię i nazwisko prowadzącego nauczyciela lub opiekuna.

5. Ze względów organizacyjnych, związanych z bardzo dużą ilością uczestników konkursu serdecznie prosimy o:

 - przysyłanie opowiadań lub utworów dramatycznych do 30 stron maszynopisu i dołączenie ich tekstów w wersji elektronicznej - na podpisanej płycie CD;

 - podpisanie i spięcie opowiadania każdego uczestnika;

 - podpisanie każdej strony z wierszami młodych literatów;

 - nadsyłanie wierszy każdego dziecka na osobnej stronie;

 - opatrzenie pieczątką placówki utworów każdego uczestnika;

 - wypełnienie karty zgłoszeniowej, która zostanie udostępniona na stronie internetowej Gimnazjum nr 2 – gimnazjum2slupsk.edupage.org - w zakładce - Międzynarodowy Konkurs Literacki;

 - dołączenie wydrukowanej i wypełnionej karty zgłoszeniowej do koperty z wysyłanymi pracami.

6. Nadesłane teksty konkursowe nie mogą być wcześniej publikowane .

7. Organizatorzy dopuszczają możliwość przysyłania utworów literackich w języku angielskim i niemieckim przez dzieci i młodzież polonijną.

8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do końca kwietnia 2014 r.

9. Prace oceniane będą w kategoriach:

a) wiersze

 - uczniowie klas I-IV, uczniowie klas V- VI i uczniowie klas gimnazjalnych;

b) opowiadania

 - uczniowie klas I-IV, uczniowie klas V-VI, uczniowie klas gimnazjalnych.

W skład Komisji Konkursowej wchodzą: Wanda Chotomska, jako przewodnicząca; poeci, prozaicy i dziennikarze; pracownicy nau­kowi Uniwersytetu Warszawskiego i Aka­demii Pomorskiej w Słupsku oraz nauczyciele poloniści.

10. Wręczenie nagród nastąpi podczas uroczystego spotkania młodych twórców 19.05.2014rna gościnnej scenie Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica w Słupsku. Uczniowie nagrodzeni i wyróżnieni oraz ich opie­kunowie zostaną zawiadomieni indywidualnie.

11. Dzieciom i opiekunom spoza Słupska zapew­niamy  możliwość  noclegu w przystępnej cenie- w bursie Szkoły Podstawowej nr 5 w Słupsku.

12. Wyróżnione wiersze i opowiadania będą opubli­kowane w kolejnej książce podsumowującej konkurs, a także w prasie  regionalnej.

13. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Gimnazjum nr 2 w Słupsku: www.gimnazjum2slupsk.edupage.org

 

 

Maria Pietryka-Małkiewicz - Koordynator Konkursu­

Jolanta Wiśniewska – Dyrektor Gimnazjum nr 2 w Słupsku

Halina Polonis – prezydentka Soroptimist International Klub w Słupsku

 

Adres organizatora Konkursu:

Gimnazjum nr 2

im. ks. Jana Twardowskiego

ul Sobieskiego 3

76-200 Słupsk

tel./fax. 059 845-61-40

tel. kontaktowy koordynatora: 692477930