Informacje

04.02.2013

 

Skontrum a nie spis z natury. Wszelkie wątpliwości rozwiane. TNBSP uzyskało z MEN jednoznaczną opinię. Więcej w szczegółach i w najnowszej "Bibliotece w Szkole".

 

Opinia w sprawie możliwości zastosowania przy inwentaryzacji zbiorów bibliotek szkolnych procedury opisanej w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych (czyli skontrum) jest jednoznaczna.

W „Bibliotece w Szkole” 2/2013 jest opublikowany materiał na te temat – a w nim także ww. opinia MEN oraz powołanie się na oficjalne wyjaśnienie Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu

Opinia MEN