Biblioteka w szkole Biblioteka w szkole
Szukaj: 
Aktualny numer 10/13
Na skrĂłty
Aktualny numer
Prenumerata i zakup numerĂłw archiwalnych
Archiwum
Zawartość wszystkich numerów "BwS"
w programie MOL
Wyszukiwarka
Informacje dla autorĂłw
Sklep internetowy
Bibliografia materiałów repertuarowych dla szkół
Bank przydatnych
materiałów
Partnerzy
Galeria bibliotekarzy
KONTAKT
"Biblioteka w Szkole"
00-950 Warszawa
skr. pocztowa 109
email:
bws@sukurs.edu.pl
tel./fax 0-22 832 36 12
tel. 832 36 11
12 października - Dzień Bezpiecznego Komputera

Co nam grozi?


Zagrożeń związanych z komputerami jest wiele. Najbardziej narażone na niebezpieczeństwa są komputery, które pracują w sieci i mają dostęp do Internetu.


Zagrożenia:

   Kradzież z włamaniem - w sieci działa wiele osób, które wykorzystując luki w oprogramowaniu uzyskują nielegalny dostęp do cudzych zasobów, uzyskane w ten sposób dane mają zapewnić im finansowe korzyści;

   Spam - elektroniczne wiadomości masowo rozsyłane do osób, które ich nie oczekują;

   Wirus - to najczęściej prosty program komputerowy, który w sposób celowy powiela się bez zgody użytkownika;

   Dialer - to program komputerowy do łączenia się z Internetem za pomocą modemu, jeśli działa bez wiedzy użytkownika może spowodować wielokrotne zwiększenie typowych kosztów dostępu do Internetu;

   Sniffing - skuteczna i trudna do wykrycia technika przechwytywania danych;

   Trojany i robaki - programy działające w ukryciu, ich zadaniem najczęściej jest przekazanie zdalnej kontroli nad systemem osobie nie posiadającej odpowiednich uprawnień.


Jak się bronić?

Zasady bezpiecznego użytkowania komputera

1. Korzystaj z zapory połączenia internetowego

Należy uniemożliwić osobom z zewnątrz włamanie do sieci za pośrednictwem Internetu przez zainstalowanie sprzętowej zapory sieciowej oraz tzw. zapory programowej.

2. Pobieraj aktualizacje

Należy pobierać i instalować najnowsze aktualizacje oprogramowania. Osoby atakujące wyszukują i wykorzystują błędy i luki w popularnym oprogramowaniu, głównie dla emocji z tym związanych, dla zysku lub chęci spowodowania zamętu.

3. Korzystaj z oprogramowania antywirusowego

Należy zapobiegać infekcjom wirusami, instalując oprogramowanie antywirusowe i regularnie je aktualizując oraz używać wbudowanych funkcji zabezpieczeń programów pocztowych. Nie należy otwierać podejrzanych plików.

4. Używaj silnych haseł lub technologii silnego uwierzytelniania

Nie ułatwiaj hakerom dostępu do systemu przez używanie haseł, które łatwo odgadnąć lub złamać. Należy wybierać tzw. silne hasła i regularnie je zmieniać.

5. Przeglądaj sieć Web, zachowując środki ostrożności

Należy zadbać, aby przeglądanie sieci Web odbywało się w bezpieczny sposób. Strony sieci Web mogą zawierać programy. Te programy są na ogół nieszkodliwe i pożyteczne (np. animacje i menu wyskakujące), ale czasem zawierają wirusy.

6. Korzystaj z poczty e-mail w bezpieczny sposób

Poczta e-mail to najczęściej używana usługa internetowa i dlatego jest częstym obiektem ataków. Należy nauczyć się wykorzystywać jej zalety przy jednoczesnym ograniczeniu związanego z jej używaniem ryzyka.

7. Regularnie twórz kopie zapasowe i odtwarzaj dane

Tworzenie kopii zapasowych to ważny element zasad bezpieczeństwa. Należy je testować przez okresowe ich odtwarzanie, aby zagwarantować poprawne procedury.
Więcej informacji znajdziesz na stronach:

www.dzienbezpiecznegokomputera.pl
www.chip.pl
www.pcworld.pl
grzes-mp3.republika.pl


Opracowała: Miłosława Jaźwiecka-Belter


wersja spakowana w formacie Microsoft Word (338 KB)

dział: Krótkie gazetki na długie przerwy