Biblioteka w szkole Biblioteka w szkole
Szukaj: 
Aktualny numer 10/13
Na skróty
Aktualny numer
Prenumerata i zakup numerów archiwalnych
Archiwum
Zawartość wszystkich numerów "BwS"
w programie MOL
Wyszukiwarka
Informacje dla autorów
Sklep internetowy
Bibliografia materiałów repertuarowych dla szkół
Bank przydatnych
materiałów
Partnerzy
Galeria bibliotekarzy
KONTAKT
"Biblioteka w Szkole"
00-950 Warszawa
skr. pocztowa 109
email:
bws@sukurs.edu.pl
tel./fax 0-22 832 36 12
tel. 832 36 11
Galeria bibliotekarzy

 

Galeria sławnych bibliotekarzy


papież Pius XI
Giacomo Casanova
Gotfried Wilhelm Leibniz
św. Cyryl

Bracia Grimm

Adam Mickiewicz

Stopniowo będziemy rozwijać ten dział.

Propozycje kolejnych portretów sławnych bibliotekarzy mog± Państwo przesyłać na adres redakcji.

Bibliotekarza portret własny
czyli walcz±c ze stereotypami.

Bibliotekarze na ogół widz± siebie całkowicie inaczej, niż pokazuje to stereotypowy wizerunek, maluj±cy przedstawicieli tego zawodu jako wyciszone, zasuszone mole ksi±żkowe (z reguły rodzaju żeńskiego), żyj±ce na peryferiach realnego życia, które znaj± jedynie przez pryzmat zgromadzonych w bibliotece, zakurzonych ksi±żek. Mimo, że w większości przypadków podkreśla się wiedzę bibliotekarzy (wynikaj±c± z samego kontaktu ze słowem drukowanym) oraz ich umiejętność wyszukiwania zawartych w księgach informacji, z reguły nie tylko młodzi ludzie uważaj± sam zawód za nudny, pasywny, polegaj±cy w wielu wypadkach na pilnowaniu zgromadzonych ksi±żek i bronieniu ich przed potencjalnym czytelnikiem!

Aby walczyć z krzywdz±cym stereotypem bibliotekarza, postanowiliśmy upowszechniać portrety znanych i ciekawych osób, które także pracowały w tym zawodzie. Zapraszamy do nadsyłania propozycji kolejnych dawnych lub współczesnych bibliotekarzy.

Tekst Bibliotekarza portret własny, czyli walcz±c ze stereotypami oraz ilustruj±ca go prezentacja multimedialna zostały zamieszczone na stronie internetowej Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Łodzi.

Autorkami dotychczasowych portretów s± Panie:
Elżbieta GRZELAKOWSKA i Monika WACHOWICZ
z Wydziału Zbiorów Specjalnych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Łodzi

Za nadesłane artykuły serdecznie dziękujemy