Biblioteka w szkole Biblioteka w szkole
Szukaj: 
Aktualny numer 10/13
Na skróty
Aktualny numer
Prenumerata i zakup numerów archiwalnych
Archiwum
Zawartość wszystkich numerów "BwS"
w programie MOL
Wyszukiwarka
Informacje dla autorów
Sklep internetowy
Bibliografia materiałów repertuarowych dla szkół
Bank przydatnych
materiałów
Partnerzy
Galeria bibliotekarzy
KONTAKT
"Biblioteka w Szkole"
00-950 Warszawa
skr. pocztowa 109
email:
[email protected]
tel./fax 0-22 832 36 12
tel. 832 36 11
Biblioteka Centrum Informacji 2012 nr 3

PERSPEKTYWY I INNOWACJE

Mirosława BOGACZ
Traktuj±c wyobraźnię poważnie

Który z uczniów nosi zegarek? Żaden?
To zrozumiałe, przecież zegarek to urz±dzenie
jednofunkcyjne. Tym jednym pytaniem profesor
Ken Robinson wykreśla granicę pokoleniow±.
W artykule kilka przykładów niestereotypowego
spojrzenia na potrzeby współczesnego ucznia.

 

Dariusz KWIECIEŃ
Prawie wszystko o czytniku e-booków

Czyli o pozytywnych i negatywnych stronach
czytników oraz proponowanym zastosowaniu
czytnika w szkolnym centrum informacji.

 

ARKANA WARSZTATU

Hanna BASAJ
Utwórz własne PearlTrees

Za pomoc± drzewa linków można prezentować
strony zawieraj±ce bibliotekarskie zasoby edukacyjne,
polecać na blogu ciekawe artykuły i dzielić się zainteresowaniami.

 

Hanna BASAJ
Mój własny e-book w sieci

Publikacje uczniów w formie e-booka można osadzić na stronie
internetowej lub na bibliotecznym blogu.

 

Bożena BORYCZKA
E-ksi±żeczki. Pomysł na pracę z czytelnikiem

Proste aplikacje Storybird i StoryJumper pozwalaj± na uzyskanie
ciekawych efektów pracy z dziećmi.

 

Hanna BASAJ
Warto poznać Scoop.it!

Bezpłatny serwis do gromadzenia i porz±dkowania stron WWW,
polecany nauczycielom bibliotekarzom i uczniom poszukuj±cym informacji.

 

Z DO¦WIADCZEŃ/Z BIBLIOTEK

Katarzyna CHOJNACKA, Agnieszka KOŁODZIEJEK
Z poezj± za pan brat.
Spotkania z poezj± w nietypowych dekoracjach

Uczniowie gimnazjum rozwijaj± talenty aktorskie, rozmawiaj± o poezji
i prezentuj± własn± twórczość.

 

Jolanta PYTEL
Norweska międzykulturowa biblioteka szkolna w akcji!

Doświadczenia zdobyte podczas realizacji projektu Comenius.
Nacisk na praktykę, realizację projektów i promocję radości
czytania to priorytety w pracy bibliotekarzy norweskich.

 

SCENARIUSZE I PROJEKTY

Danuta SALAMON
Taki to mroczny czas.
Synteza historycznoliteracka z multimedialnym wspomaganiem.

Scenariusz lekcji poświęconej literaturze wojennej w III klasie gimnazjum.

 

PRZEDSTAWIAMY SCI

Teresa PROKOWSKA
Szkolne centrum informacyjne
Biblioteka Szkoły Podstawowej nr 1
- Miejskiego Zespołu Szkół nr 2 w Bolesławcu

Warte naśladowania różnorodne formy aktywizowania uczniów.

 

Anna SZELˇG
Biblioteki szkolne w Austrii

 

KRÓTKO

Rozanna BOGACZ
Żywa biblioteka w bibliotece szkolnej?

W szkołach odbywaj± się spotkania z innymi kulturami w ramach programu
AIESEC, wizyty młodzieży z Izraela, odwiedziny niepełnosprawnych rodziców...
Przełamywanie stereotypów ma na celu "żywa biblioteka". A gdyby zorganizować
j± w bibliotece szkoły ponadgimnazjalnej?

 

 

"Biblioteka - Centrum Informacji" czasopismo dla bibliotek

Wszyscy prenumeratorzy miesięcznika "Biblioteka w Szkole" otrzymuj± nowe czasopismo w formie bezpłatnego dodatku-wszywki (raz na kwartał). Kto nie prenumeruje "Biblioteki w Szkole", może pismo kupić oddzielnie

 


kup ten numer w naszym sklepie