Biblioteka w szkole Biblioteka w szkole
Szukaj: 
Aktualny numer 10/13
Na skróty
Aktualny numer
Prenumerata i zakup numerów archiwalnych
Archiwum
Zawartość wszystkich numerów "BwS"
w programie MOL
Wyszukiwarka
Informacje dla autorów
Sklep internetowy
Bibliografia materiałów repertuarowych dla szkół
Bank przydatnych
materiałów
Partnerzy
Galeria bibliotekarzy
KONTAKT
"Biblioteka w Szkole"
00-950 Warszawa
skr. pocztowa 109
email:
bws@sukurs.edu.pl
tel./fax 0-22 832 36 12
tel. 832 36 11
Bibliografia regionalna w wyborze

Dorota Daniłowicz, Marianna Rant-Tanajewska

Niniejsze zestawienie bibliograficzne prezentuje literaturę krajoznawcz± w wyborze. Obejmuje ono wydawnictwa zwarte za lata 1990-2000 oraz bibliografię w wyborze czasopisma Jaćwież (roczniki 1998, 1999, 2000; cyfry w nawiasach oznaczaj± kolejny numer czasopisma).   

Zasięg terytorialny ograniczono do Suwałk i okolic.

Układ haseł alfabetyczny według nazw autorów, a w przypadku prac zbiorowych - według tytułów. 

Opisy bibliograficzne sporz±dzono według norm: PN-79/N-01222/07

(Kompozycja wydawnicza ksi±żki. Bibliografia zał±cznikowa), PN-79/N-01152/02 (Opis bibliograficzny. Wydawnictwa ci±głe) na poziomie pierwszego stopnia szczegółowości, natomiast wykaz skrótów według PN-85/N-01158 (Skróty wyrazów i wyrażeń w opisie bibliograficznym).

Do bibliografii doł±czono wykaz czasopism regionalnych.

Wydawnictwa zwarte

 1. Alfred Wierusz-Kowalski 1849-1915. [Album]. Oprac. Janina Zielińska; red. Zbigniew Fałtynowicz. Suwałki 1999.
 2. Bacewicz Jan: Sam na sam z Suwalszczyzn±. Suwałki 1993.
 3. Bacewicz Jan: Suwalszczyzna. Suwałki 1993.
 4. Bacewicz Jan: Suwałki i ziemia suwalska: schyłek wieku. Suwałki 2000.
 5. Bacewicz Jan, Osiecki Z.: Suita suwalska. Suwałki 1997.
 6. Bałdowski Jan: Warmia, Mazury, Suwalszczyzna: przewodnik. Warszawa 1996.
 7. Biografie suwalskie. Cz. 1-4. Pr. zb. pod red. Małgorzaty Pawłowskiej. Suwałki 1993-1997.
 8. Biblioteka Publiczna im[ienia] Marii Konopnickiej (Suwałki): informator. Tekst Marianna Łozowska, Alicja Sasin; red. Zbigniew Fałtynowicz. Suwałki 2000.
 9. Brzęk Gabriel: Alfred Lityński twórca nowoczesnej hydrobiologii polskiej. Suwałki 1994.
 10. Buczyński Stefan: Suwalszczyzna 1939-1944. Warszawa 1991.
 11. Dobroński Adam: 2. Pułk Ułanów Grochowskich im[ienia] gen[erała] Józefa Dwernickiego. Pruszków 1993.
 12. X [Dziesięć] lat Wigierskiego Parku Narodowego. Oprac. Andrzej Strumiłło; aut. Maciej Ambrosiewicz [i in.]; fot. Wojciech Ambrosiewicz [i in.]. Monkinie 1999.
 13. Euroregion Niemen. Oprac. Agencja Restrukturyzacji "Odnowa Regionalna". Suwałki 1999.
 14. Fałtynowicz Zbigniew: Gdzie jeziora syte przestrzeni± obłoków: Suwalszczyzna w poezji. Suwałki 1998.
 15. Fałtynowicz Zbigniew: Pamiętam. Maria Konopnicka z Wasiłowskich i Suwałki. Suwałki 1996.
 16. Filipowicz Zygmunt: Konopnicka w Suwałkach. Suwałki 1996.
 17. Filipowicz Zygmunt, Dudko Barbara, Serafin Grażyna: Zespół Pieśni i Tańca "Suwalszczyzna". Suwałki 2000.
 18. Gał±zka Jerzy: Turystyka: Mazury, Suwalszczyzna, ziemia augustowska. Suwałki 1995.
 19. Jankowski Włodzimierz: Suwalski Park Krajobrazowy i okolice. Suwałki 1993.
 20. Jankowski Włodzimierz: ¦cieżki przyrodnicze wokół Suwałk. Białystok-Suwałki 1994.
 21. Jemielity Witold: Parafie Suwałk i okolic. Łomża 1990.
 22. Jemielity Witold: Szkolnictwo w guberni suwalskiej. Suwałki 1997.
 23. Jeziora Suwalskiego Parku Krajobrazowego - zwi±zki z krajobrazem, stan eutrofizacji i kierunek ochrony. Oprac. zbior. Wrocław-Kraków 1994.
 24. Józef Brandt: pracownia artysty. [Katalog wystawy,  Muzeum Okręgowe w Suwałkach, 30 maja - 1 września 2000 roku]. Red. Zbigniew Fałtynowicz. Suwałki 2000.
 25. Kopciał Janusz: Szkice suwalsko-mazurskie. Suwałki 1995.
 26. Kowalski Włodzimierz: U polskich stoim granic... : opowieść o żołnierzach Baonu KOP [Korpusu Ochrony Pogranicza] "Sejny". Suwałki 1999.
 27. Krogulec Grzegorz: 1. Pułk Ułanów Krechowieckich im[ienia] płk. Bolesława Mościckiego. Warszawa 1990.
 28. Krzysztofiak Lech: Szlak wodny Czarnej Hańczy. Augustów 1992.
 29. Kubaszewski Grzegorz: Edukacyjne trasy typowe Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych i Szkolne Schroniska Młodzieżowe w województwie podlaskim. [Przewodnik]. Suwałki 2000.
 30. Legendy, podania i baśnie Suwalszczyzny. Wybór i oprac. Janusz Kopciał. Suwałki 1997.
 31. Legendy województwa białostockiego, łomżyńskiego, suwalskiego. Oprac. Walentyna Hajduczenia. Białystok 1992.
 32. Maciejewski Stefan: Opowieść o kamedułach wigierskich. Suwałki 1999.
 33. Maciejewski Stefan: Po ziemi suwalskiej: przewodnik turystyczny. Suwałki 1994.
 34. Maciejewski Stefan: Rowerem po Suwalszczyźnie: przewodnik po trasach rowerowych Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego. Suwałki 1995.
 35. Maciejewski Stefan: Suwałki i okolice: przewodnik, informator. Suwałki 1997.
 36. Maciejewski Stefan: Szlakami północnej Suwalszczyzny. Suwałki 1995.
 37. Marson E., Borejszo J.: Rowerem po Wigierskim Parku Narodowym. Krzywe 1999.
 38. Mazury i Suwalszczyzna zapraszaj±: wczasy na wsi 1999 r[oku]. Suwałki 1999.
 39. Monkiewicz Waldemar, Dobroński Adam : Ofiary terroru hitlerowskiego na Suwalszczyźnie w latach 1939-1945. Białystok 1993.
 40. Osipowicz Aleksander : Wycieczki w okolice Suwałk : gawędy, obrazki i podania. Suwałki 1994.
 41. Pokamedulski zespół klasztorny Wigry. Red. Stefan Maciejewski; fot. Krzysztof  Grabowski, Zygmunt Bialuk. Suwałki 2000.
 42. Radziwonowicz Tadeusz: Generał Henryk Minkiewicz  (Suwałki 1880 - Katyń 1940). Białystok 1994.
 43. R±kowski Grzegorz: Polska egzotyczna. Pruszków 1994.
 44. Regionalizm w szkole: materiały z sesji metodycznej "Gdzie jeziora syte przestrzeni± obłoków". Red. Janusz Kopciał, Marianna Rant-Tanajewska. Suwałki 1999.
 45. Skłodowski Krzysztof, Batura Wojciech: Katyń: lista ofiar - Augustów, Sejny, Suwałki. Suwałki 2000.
 46. Sokołowski Aleksander Władysław, Kot Jacek: Przyroda województwa suwalskiego. Fot. Włodzimierz Łapiński. Suwałki 1996.
 47. Suwalski Park Krajobrazowy i okolice: przewodnik ilustrowany. Oprac. Włodzimierz Jankowski; fot. Jarosław Borejszo, Włodzimierz Łapiński; rys. Andrzej Taraszkiewicz. Suwałki 1995.
 48. Suwałki. Tekst Andrzej Matusiewicz; fot. Stanisław J. Woś; oprac. graf. Wiesław Osewski. Suwałki 1993.
 49. ¦cieżki dydaktyczne wieloprzedmiotowe województwa suwalskiego. Red. Mieczysław M. Ratasiewicz. Suwałki 1993.
 50. ¦leszyński Marek: Przewodnik kajakowy : Polska północno-wschodnia. Białystok 1996.
 51. W budowie Niepodległej - ziemia augustowska, suwalska i sejneńska w latach 1918-1919: wybór materiałów archiwalnych. Oprac. Tadeusz Radziwonowicz . Suwałki 1996.
 52. Wigierski Park Narodowy. Oprac. zb. pod kierunkiem Andrzeja Samuela Kostrowickiego. Warszawa 1991.
 53. Wigierski Park Narodowy. Tekst Zdzisław Szkiruć; fot. Włodzimierz Łapiński. Bryzgiel 1997.
 54. Wigierski Park Narodowy. Aut. Jarosław Borejszo [i in.]. Suwałki 2000.
 55. Wigry. Tekst Janusz Kopciał; fot. Jarosław Borejszo [i in.]. Suwałki 2000.
 56. Województwo suwalskie: przeszłość, teraźniejszość, perspektywy. Praca zb. pod red. Janusza Kopciała. Suwałki 1995.
 57. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na szczeblu lokalnym: poradnik dla społeczności lokalnej Euroregionu Niemen. Praca zb. pod red. Grzegorza Wiśniewskiego; aut. Olga Daniłowa [i in.]. Suwałki 1999.

Jaćwież
(bibliografia zawartości za lata 1998, 1999, 2000)
(wybór)

 1. HISTORIA MIEJSCOWO¦CI I REGIONU
  1. "Pan Tadeusz" na Suwalszczyźnie (w obiektywie Bogdy Orzechowskiej i Jacka Mikołajczaka) (4)
  2. Balukiewicz G.: Odkrywanie Suwalszczyzny (10)
  3. Gisterowa E.: Suwałki. Rok 1922 (12)
  4. Halicki P.: [Odzyskanie niepodległości na ziemi augustowskiej i suwalskiej]. (8)
  5. Huta. Oprac. Maciej Ambrosiewicz (5)
  6. Jankowski W.: Odkrywanie Suwalszczyzny (8)
  7. Kot J.: Odkrywanie Suwalszczyzny (11)
  8. Krzywicki T.: Odkrywanie Suwalszczyzny (6)
  9. Kurzawa E.: Odkrywanie Suwalszczyzny (9)
  10. Luby Czapli opowieść o Suwałkach (10)
  11. Mackiewicz J.: Cmentarze ewangelickie (9)
  12. Mackiewicz J.: Cmentarze staroobrzędowców (10)
  13. Mackiewicz J.: Nie pytajcie czy byli przyjaciółmi, czy wrogami... [Cmentarze z pierwszej wojny światowej na terenie powiatów: augustowskiego, sejneńskiego i suwalskiego] (8)
  14. Matusiewicz A.:  Odkrywanie Suwalszczyzny (1-4)
  15. Matusiewicz A.: Cmentarz mahometański w Suwałkach (11)
  16. Matusiewicz A.: Odkrywanie Suwalszczyzny (5)
  17. Matusiewicz A.: Pomnik Polskiej Organizacji Wojskowej (5)
  18. Patla A.: Odkrywanie Suwalszczyzny (7)
  19. Pielgrzymowanie - Jan Paweł II w diecezji ełckiej (7)
  20. Radziwonowicz T.: Rok 1920 na Suwalszczyźnie (10)
  21. Skłodowski K.: Niezwykła historia pomnika (12)
  22. Skłodowski K.: Strzelcy suwalscy (5)
  23. Skłodowski K.: Suwalskie koszary (8)
  24. Smaszcz W.: Mickiewiczowskie echa nad Hańcz± (4)
  25. Stara Hańcza. Oprac. Andrzej Matusiewicz (2)
  26. Suwałki na pocztówkach (10)
 2. KRAJOZNAWSTWO, TURYSTYKA
  1. Batura I.: Z Suwałk do Augustowa - po latach (10)
  2. Głazowiska. Oprac. Jarosław Borejszo (7)
  3. Grabowski H.: Miejsce jest wyborne (8)
  4. Graniczny kamień. Oprac. Jarosław Borejszo (7)
  5. Hoffman K.: Wspomnienia z krajoznawstwa (3)
  6. Hofmann J.: Konno po Suwalszczyźnie (2)
  7. Hofmann J.: Suwalszczyzna turystycznym rajem? (1)
  8. Krajoznawstwo - pamięć dla przyszłości (6)
  9. Łaptaś A.: Czarn± Hańcz± (6)
  10. Matusiewicz A.: Historyczny charakter (12)
  11. Moćkun T.: Wioska Jaćwingów (8)
  12. Osipowicz A.: Z Suwałk do Augustowa (10)
  13. R±kowski G.: Odkrywanie Suwalszczyzny (12)
  14. Suwalski Park Krajobrazowy. Kanon krajoznawczy. Oprac. Beata Chełmicka-Bordzio, Teresa ¦wierubska (12)
  15. Wędrówki Północy. Oprac. Jan Bacewicz (7)
 3. PRZYRODA, OCHRONA ¦RODOWISKA
  1. Chełmicka-Bordzio B.: "Kraina Hańczy" (1)
  2. Dorochowicz A.: O czystości rzek (7)
  3. Dorochowicz A.: Trzy błękitne wst±żki (6)
  4. Dziesięciolecie Wigierskiego Parku Narodowego (Zbigniew Fałtynowicz: Zdarzyć się mogło: wisz±cy most nad Wigrami; Jarosław Borejszo: Więcej niż jedno dziesięciolecie; Maciej Kamiński: Otwieranie przestrzeni) (5)
  5. Fałtynowicz W.: Ł±ki nasze kwieciste (11)
  6. Krauzer J.: Kamionka ucieka do Wigier (6)
  7. Kurak St.: Nie ma kompromisu (7)
  8. Luto R.: Obszary ochronne w województwie podlaskim (10)
  9. Orłowska-Sobocińska B.: Ósma Góra (6)
  10. Szkiruć Z.: Kronika ochrony obszarów wokół jeziora Wigry (5)
  11. Szkiruć Z.: Zielone Płuca Polski (1)
 4. KULTURA, NAUKA, O¦WIATA
  1. Cudnowska A.: Alfred Wierusz-Kowalski - wystawa (6)
  2. Fałtynowicz Z.: Prapremiera "Dziadów" (4)
  3. Filipowicz Z.: Z dziejów suwalskiego drukarstwa (5)
  4. Ksi±żka stulecia o Suwalszczyźnie - Plebiscyt [ogłoszenie] (10)
  5. Ksi±żki o Suwalszczyźnie w XX wieku - Plebiscyt [wyniki] (11)
  6. Radziwonowicz T.: Po co nam archiwa? (3)
  7. Wakacje kulturalne w Suwalskiem: co?, gdzie? kiedy? (2)
  8. Zygmunta Filipowicza opowieść (6)
 5. GOSPODARKA
  1. Starczewski M.: Krajobraz po (1)
 6. BIOGRAFIE, PAMIĘTNIKI
  1. Jerzego Klimki opowieść (1)
  2. Kulwieć-Strumiłło W.: Kazimierz Kulwieć (5)
  3. Opowieść o Bosmanie [Kazimierz Wiśniewski] (5)
  4. Wpisani w dzieje Wigier (5)
 7. DODATEK ILUSTROWANY
  1. Ł±ki (11)
  2. Suwalski Park Krajobrazowy (12)
  3. Suwałki (10)

Wykaz skrótów:

aut. - autor, autorzy

fot. - fotografie

graf. - grafika, graficzny, graficzne

i in. - i inni

oprac. - opracował, opracowanie

red. - redaktor

rys. - rysunek, rysunki

zb. - zbiorowy, zbiorowe

Wykaz czasopism regionalnych:

 1. Tygodnik Suwalski / [red. nacz. Jerzy Broc]. - 1990   . - Suwałki : Rada Miejska. - 30 cm

  Tygod. - Adres red.: Noniewicza 10, 16-400 Suwałki, tel. (0-87) 566-40-22

  ISSN 1427-2318

 2. Suwalszczyzna : pismo regionalne / [red. nacz. Jan Bacewicz]. - 2000. - Suwałki : SIEW - Z. Osiecki. - 28 cm
 3. Jaćwież / [red. nacz. Zbigniew Fałtynowicz]. - 2000. - Suwałki : Regionalna Pracownia

  Krajoznawcza. - 30 cm

  Mies. - Adres red.: T. Kościuszki 37, 16-400 Suwałki, tel. (0-87) 566-37-75

  ISSN 1505-277X

 4. Szelment / [red. nacz. Kazimierz Giedrojć]. - 2000. - Suwałki : Zwi±zek Gmin

  Północno-Wschodnich "Szelment". - 30 cm

  Mies. - Adres red.: T. Kościuszki 71, 16-400 Suwałki, tel. (0-87) 566-54-88

  ISSN 1509-605X

Dorota Daniłowicz, Marianna Rant-Tanajewska