Przykładowy tytuł

23.10.2012

Osoby, które uzyskały stopień awansu zawodowego, zapraszamy do dzielenia się swoimi osiągnięciami. Tym, co zrobiliście! Czekamy na wasze plany rozwoju zawodowego i inne dokumenty. Dla tych, którzy dopiero rozpoczynają dreptanie po krętych ścieżkach awansu mogą one być cenną pomocą. Będziemy umieszczać je na stronie WWW "Biblioteki w Szkole". Zapraszamy do współpracy!

Zasadniczy materiał bibliograficzny opracowała (wykorzystując warsztat informacyjny Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Zielonej Górze) Marzena Szafińska-Chadała przy współpracy Jolanty E. Jordan . Został on zweryfikowany i jest uzupełniony przez Alicję Maciejewską . Autorki bibliografii dokonują okresowych aktualizacji.

Na bibliografię składają się scenariusze uroczystości, spotkań, widowisk, przedstawień, apeli, inscenizacji, montaży poetycko-muzycznych, wieczorów literackich, turniejów.

Zdecydowana większość odnotowanych w bibliografii materiałów została opublikowana po roku 1989, ale uwzględniono też niektóre wcześniejsze propozycje (nawet z lat 60.), którym upływ czasu nie zaszkodził.

Materiał bibliograficzny nie został podzielony na poszczególne etapy edukacyjne, ponieważ musiałoby to prowadzić do częstego dublowania poszczególnych pozycji. Nauczyciel powinien bez większego trudu dobrać potrzebne artykuły kierując się tematyką oraz informacjami zawartymi w tytułach lub podtytułach. Przy niektórych pozycjach zostały zamieszczone dodatkowe uwagi dotyczące treści lub adresata.

Ułatwieniem w poszukiwaniach może być podział na 7 tematycznych działów głównych, w których materiał został dodatkowo pogrupowany. Podział ten ma służyć wyłącznie funkcjonalności bibliografii.

Wykaz czasopism wykorzystanych do opracowania bibliografii zawiera przede wszystkim znane tytuły o zasięgu ogólnopolskim.

Mamy nadzieję, że nasza bibliografia materiałów repertuarowych okaże się pożyteczna dla nauczycieli, wychowawców i instruktorów, że znajdzie zastosowanie w pracy z dziećmi i młodzieżą - jako wzór, pomoc, inspiracja.

Przeglądaj na skróty wg działów.