Biblioteka w szkole Biblioteka w szkole
Szukaj: 
Aktualny numer 10/13
Na skróty
Aktualny numer
Prenumerata i zakup numerów archiwalnych
Archiwum
Zawartość wszystkich numerów "BwS"
w programie MOL
Wyszukiwarka
Informacje dla autorów
Sklep internetowy
Bibliografia materiałów repertuarowych dla szkół
Bank przydatnych
materiałów
Partnerzy
Galeria bibliotekarzy
KONTAKT
"Biblioteka w Szkole"
00-950 Warszawa
skr. pocztowa 109
email:
bws@sukurs.edu.pl
tel./fax 0-22 832 36 12
tel. 832 36 11
Lidia Wróbel - Scenariusz wystawy

TYTUŁ WYSTAWY: "STARE DRUKI, CZYLI NASZE BIBLIOTECZNE BIAŁE KRUKI".
(lub "Wystawa starych druków" , "Białe kruki w naszej bibliotece’, "Uczta bibliofila")

MIEJSCE WYSTAWY - czytelnia biblioteki szkolnej lub inne miejsce w szkole (odpowiednio zabezpieczone)

Cele wystawy:

 1. Zapoznanie uczniów i nauczycieli z najstarszą i najcenniejszą częścią księgozbioru biblioteki szkolnej. (Jeżeli biblioteka nie posiada starych przedwojennych wydań książek, można wykorzystać  książki przyniesione przez uczniów lub wypożyczone z innej biblioteki)
 2. Rozbudzanie zamiłowań i zainteresowań czytelniczych i bibliofilskich.
 3. Uświadomienie uczniom znaczenia XIX-wiecznych i przedwojennych wydań książek jako polskiego dziedzictwa kulturowego.
 4. Rozwijanie wrażliwości kulturowej i poszanowania dla wytworów kultury.

Pomoce:

 1. Arkusze papieru A3 i A4.
 2. Komputer z edytorem tekstu WORLD do wykonania: dużego napisu- tytułu wystawy (każda litera na osobnej kartce formatu A4-załącznik nr 1), informacji o latach wydania książki (załącznik nr 2), afiszy informacyjnych (załącznik nr 3), zaproszeń (załącznik nr 4).
 3. "Encyklopedia wiedzy o książce". " Książka: mała encyklopedia dla nastolatków", "Biblioteka szkolna". Pod red. J. Kudraszew, D. Słabęckiej, J. Tomaszewskiej. Jelenia Góra 1987- z tych pozycji skopiowałam do formatu A3 zdjęcia i ilustracje, które posłużyły do wykonania ekspozycji dodatkowej. (Trzecia pozycja nie jest do tego celu niezbędna)
 4. Kserokopiarka.
 5. Biurko z pisarskimi rekwizytami.
 6. Duże atrapy średniowiecznych ksiąg wypożyczone z teatru (mogą być zrobione przez uczniów z płaskich kartonów)

Ekspozycja główna:

Woluminy można rozłożyć na stolikach przykrytych tkaniną i ustawionych w podkowę. Proponuję wyeksponować  strony tytułowe lub piękne oprawy. Przy każdej książce karteczka z informacją o roku wydania (załącznik nr 2).

(Eksponaty  mogą być ułożone  chronologicznie, wg lat wydania i podzielone na części, w zależności od tego, iloma książkami dysponujemy i z jakiego okresu), np.:

 1. Książki z XIX wieku i z lat 1900 - 1919.
 2. Książki z lat 1920 - 1929.
 3. Książki z lat 1930 - 1939.

Ekspozycja dodatkowa (tworzy przy okazji oprawę plastyczną, ale nie jest niezbędna)

 1. "HISTORIA KSIĄŻKI W OBRAZACH" (kseroodbitki formatu A3 przedstawiające różne postaci książki na przestrzeni dziejów, np. *napisy ryte na kamieniach i skałach *zwoje papirusowe *książki wachlarze (indyjskie) *tabliczki gliniane *kodeksy pergaminowe *pierwsze księgi drukowane (np. "Biblia Gutenberga" + portret J. Gutenberga) *książki współczesne
 2. "MIEJSCE PRACY DAWNEGO PISARZA" (biurko, na którym zostały ustawione pisarskie rekwizyty: stary kałamarz, pióro gęsie i ze stalówką, stara maszyna do pisania "Olimpia", suszka (bibulnik), tabliczka kredowa, świecznik, białe kartki papieru
 3. Trzy duże atrapy starych kodeksów średniowiecznych


Załącznik nr 1:

S T A R E D R U K I, C Z Y L I N A S Z E
 
B I B L I O T E C Z N E B I A Ł E K R U K I


Załącznik nr 2:

Rok wyd.1881

Załącznik nr 3:

UWAGA !!!


BIBLIOTEKA SZKOLNA ZAPRASZA


WSZYSTKICH MIŁOŚNIKÓW KSIĄŻEK NA WYSTAWĘ pt.

 
"................................................

................................................"


OTWARCIE WYSTAWY NASTĄPI

DNIA ............................................

o godz. ..... w .................................

ZAPRASZAMY!


Załącznik nr 4:

ZAPROSZENIE


BIBLIOTEKA SZKOLNA
 ..................................................................
W ..................................

MA ZASZCZYT ZAPROSIĆ

.....................................................................NA WYSTAWĘ pt.


 ".........................................................",


której otwarcie nastąpi ............................

 o godz. .......w.................................................


EKSPOZYCJĘ MOŻNA ZWIEDZAĆ DO

..................................................................................

KSIĄŻKI PREZENTOWANE NA WYSTAWIE
SĄ WŁASNOŚCIĄ ................................................
I POCHODZĄ Z LAT...................................

Lidia Wróbel
ZSO NR 1
Jelenia Górza